letselschade advocaat

Persoonlijke schadevergoeding in strafrechtelijke procedures

Indien een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd, is het voor het slachtoffer mogelijk om zich met  een ‘civielrechtelijke procedure tot schadevergoeding’ als benadeelde partij in het strafproces te voegen.

Er is geen maximum bedrag dat slachtoffers kunnen vorderen. Als slachtoffer bent u ook niet verplicht om op de zitting aanwezig te zijn, de vordering kan schriftelijk worden ingediend.

Niet alleen de benadeelde, maar ook nabestaanden kunnen zich voegen in …

Lees verder
letselschade

Medisch dossiers vaak onjuist of niet compleet

Bij een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat tweederde van de ruim 40 gecontroleerde medisch dossiers van huisartsen op een of meer onderdelen onjuist of niet compleet zijn.

In de onderzochte dossiers ontbreken soms dossierjaren en er ontbreekt informatie over antibioticumallergie. De directeur van de Consumentenbond geeft aan dat bij één patiënt zelfs 11 van de 15 dossierjaren zoek zijn. Eén patiënt vond een recente brief in haar dossier die bestemd bleek voor een andere patiënt.

De …

Lees verder