letselschade

Advies SER arbeidsgerelateerde zorg

Vorige maand heeft de commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal Economische Raad (SER) een advies over de arbeidsgerelateerde zorg uitgebracht. Volgens de SER moet de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg worden verbeterd.

Arbeidsgerelateerde zorg en de rol van de bedrijfsarts

Arbeidsgerelateerde zorg betreft de zorg welke door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten en andere arbeidsspecifieke professionals worden aangeboden. De arbeidsgerelateerde zorg richt zich op beroepsziekten en arbeidsrelevante klachten en aandoeningen.

Het advies gaat onder andere in op de rol van de bedrijfsarts.

De FNV vakcentrales …

Lees verder

Defensie erkent aansprakelijkheid chroom-6

Veel medewerkers van Defensie hebben jarenlang gewerkt met giftige camouflageverf. Deze verf werd gebruikt om tanks en straaljagers te onderhouden.  Uit actuele meetrapporten blijkt dat de camouflageverf het kankerverwekkende chroom-6 bevatte. In de verf zou 8 keer zo veel chroom-6 aanwezig zijn dan destijds was toegestaan. Minister Hennis-Plasschaert heeft namens Defensie de aansprakelijkheid erkend.

Chroomhoudende camouflageverf

Er worden op verschillende locaties van Defensie tanks en straaljagers onderhouden die bewerkt zijn met chroomhoudende camouflageverf. De verf die …

Lees verder
letselschade advocaat

Bezuiniging op rechtsbijstand

Begin 2015 zal er een start worden gemaakt met de bezuiniging van de 85,1 miljoen euro. Uit een doorkijk in de begroting naar latere jaren valt op te maken dat in 2016 de hardste klap zal vallen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het ministerie verwacht dan een bedrag van 43 miljoen te bezuinigen op toevoegingen voor advocaten. In 2018 moet een structurele besparing worden bereikt van 85 miljoen euro.

Vangnet

De gesubsidieerde rechtsbijstand is een vangnet voor minder …

Lees verder
letselschade

De rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering kan een verzekerde tegen betaling van een jaarlijkse premie aanspraak maken op rechtshulp.

Wanneer de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering te maken krijgt met een juridisch geschil of conflict kan hij de verzekeraar benaderen.

De rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om de kosten te voldoen van de rechtshulpverlening.

Vrije advocaatkeuze

De rechtsbijstandverzekering waarborgt de vrije advocaatkeuze voor de verzekerden in twee situaties. De verzekerden komt het recht op vrije advocaatkeuze toe indien er zich een geschil …

Lees verder