letselschade advocaat

Zelfrijdende auto’s: verzekering en aansprakelijkheid

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zullen in 2025 de eerste volledig autonoom rijdende auto’s de weg op gaan. De zelfrijdende auto’s beschikken over een technologie die een groot deel van de ongelukken kan voorkomen.

Verzekeraars zijn van mening dat zij hierdoor een groot deel van hun inkomsten verliezen. Ook moet de autopolis gewijzigd worden.

Wetgeving

Voordat de eerste zelfsturende auto de weg opgaat, zal allereerst de wetgeving moeten worden aangepast. Het Verdrag van Wenen uit 1968 bepaalt dat bestuurders …

Lees verder
letselschade Utrecht

Overlijdensschade voor nabestaanden

Wanneer een derde verantwoordelijk is voor het overlijden van een persoon, kent het Nederlands recht de vergoeding van overlijdensschade voor nabestaanden. Deze grondregel is vastgelegd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die (bepaalde) nabestaanden kunnen vorderen omdat de overledene niet meer in staat is hen te onderhouden. Voor deze nabestaanden ontstaat dan het recht op financiële compensatie van degene die verantwoordelijk is voor het overlijden (of diens verzekeraar).

Niet alle …

Lees verder

Nader onderzoek chroom-6

In de media is de camouflageverf die het kankerverwekkende chroom-6 bevat veel onder de aandacht geweest. Deze verf is speciaal ontwikkeld om legervoertuigen zo ondoordringbaar mogelijk te maken voor aanvallen met chemische wapens en om de voertuigen te beschermen tegen onder andere corrosie. De verf is volgens deskundigen zelfs gevaarlijker dan asbest.

Meldpunt chroom-6 oud-personeelsleden

Inmiddels hebben 900 oud-personeelsleden zich gemeld bij een meldpunt voor chroom-6. Het gaat hierbij om medewerkers van vijf voormalige NAVO-depots, de luchtmacht en …

Lees verder
letselschade Utrecht

Fraude in letselschade

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in ongeveer 10% van de schadezaken wordt gefraudeerd. De waarde van de fraude wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro en hiervan wordt maar 30 miljoen gedetecteerd.

Fraude opsporen

Fraude kan aan het daglicht komen met behulp van onderzoek, anonieme tips, social media en dossierdocumentatie. Juridisch gezien is het lastig om de fraude te bewijzen.

In de rechtspraak is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan fraudezaken. Hierdoor wordt het …

Lees verder
letselschade Utrecht

Persoonlijk onderzoek bij vermoeden van fraude

Wanneer een verzekeraar het vermoeden heeft dat er wordt gefraudeerd, kan zij overgaan op een persoonlijk onderzoek. Een persoonlijk onderzoek is een inbreuk op het recht op privacy (artikel 8 EVRM en artikel 10 van de Grondwet).

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) eist daarom dat de geobserveerde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat er persoonsgegevens over hem worden verzameld. Alleen op grond van artikel 43 sub e WBP kan – ter bescherming van …

Lees verder
letselschade

Hoe wordt de hoogte van autoschade beoordeeld?

Indien iemand betrokken is geraakt bij een verkeersongeval kan het voorkomen dat er autoschade is ontstaan. Bij het beoordelen van de hoogte van de schade wordt gekeken naar de dagwaarde en de restwaarde van de auto. Ook kan een auto total loss worden verklaard. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een auto die economisch total loss is en een auto die technisch total loss is.

Dagwaarde auto

De dagwaarde van een auto wordt getaxeerd door een schade-expert. De dagwaarde …

Lees verder