Nieuwe regeling Schuldloze derde

Ongeveer 1 op de 5 slachtoffers van een verkeersongeval raakt als inzittende of opzittende van een voertuig gewond. Deze gewonde wordt de schuldloze derde genoemd. Hierbij geldt dat deze persoon geen schuld treft aan het ongeval en dat het schadegeval niet aan hem toe te rekenen is.

Nieuwe regeling Schuldloze derde

In veel letselschadezaken is onenigheid over welke verzekeraar de schade moet betalen van de schuldloze derde. Daarom treedt in 2017 een nieuwe regeling in werking.

Schade rechtstreeks …

Lees verder

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen heeft vaak levenslange gevolgen. Jaarlijks lopen ruim 19.000 kinderen en jongeren hersenletsel op, bijvoorbeeld door een verkeersongeval.

Het gebeurt helaas regelmatig dat hersenletsel niet wordt vastgesteld omdat het ongelukje in de speeltuin, in de gymzaal of met de fiets schijnbaar goed afliep en het kind niet naar de huisarts of spoedeisende hulp is gegaan. De problemen in het functioneren op lichamelijk, psychosociaal en cognitief vlak worden dan niet in verband gebracht …

Lees verder

Besnijdenis minderjarige: toestemming van beide ouders nodig?

Rechtbank Rotterdam 21 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7437

Op 3 maart 2015 gaan een 9-jarige Turkse jongen en zijn vader naar Sanitas Huisartsen voor een besnijdenis van de jongen. Huisarts Y voert de besnijdenis bij de jongen uit. De ouders van de jongen zijn gescheiden en de moeder is het niet eens met de ingreep.

De moeder stelt de huisartsenpraktijk aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade van haar zoon en voor de door haar geleden en …

Lees verder

Mentorschap, bewind of curatele: de beschermingsmaatregelen uitgelegd

Als je slachtoffer bent geworden van letselschade kan dat ingrijpende gevolgen hebben. De lichamelijke of psychische klachten kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen of dat je jouw financiële situatie niet meer kan regelen.

In zo’n geval is er de mogelijkheid tot een beschermingsmaatregel.

Beschermingsmaatregelen

Er zijn drie beschermingsmaatregelen:

mentorschap
bewind
curatele

1. Mentorschap

Het mentorschap is er voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bijvoorbeeld de keuze tussen het …

Lees verder

Ambtenaren krijgen dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven

Op 8 november 2016 is het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel heeft tot doel ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten te geven als werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren worden dus werknemers. Met invoering van deze wet worden de regels van het private arbeidsrecht op circa 95% van het huidige ambtenarencorps van toepassing.

Wat gaat er veranderen?

Hoewel de ambtelijke status niet verdwijnt, gaat er wel het een en ander veranderen.

Arbeidscontract en …

Lees verder

Val van paard door fout van de ruiter levert geen aansprakelijkheid op

ECLI:NL:RBNNE:2016:4641

Een 17-jarige meisje met zo’n tien jaar ervaring met paarden en paardrijden, overkomt tijdens een paardrijles een ongeval en raakt gewond. De zaak werd aan de rechter voorgelegd om de vraag te beantwoorden of de eigenaar van het paard (de manege) aansprakelijk is voor het door het meisje opgelopen letsel.

Toedracht

Tijdens de les werd eerst geoefend met stap, galop en draf. Aan het eind van de les werd, zoals iedere twee à drie weken, gesprongen. Bij …

Lees verder

Aantal verkeersongevallen met auto’s toegenomen

Uit een recent onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersongevallen met auto’s toeneemt.

Harde cijfers

In 2014 waren er nog 462.000 ongevallen met particuliere auto’s, in 2015 waren dat er 502.000. Een stijging van 8 procent.

Ook het aantal ongevallen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s is met 6,5 procent gestegen van 790.000 in 2014 naar 841.000 in 2015.

Meer verkeersdoden

Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat het aantal verkeersdoden gestegen was van 570 in …

Lees verder

Ongeval door het blokkeren van de remmen? Geen overmacht!

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 20 juni 2016, ECLI:NL:OGEAC:2016:50

Op 28 mei 2009 vindt er een ongeval plaats op Curaçao tussen een vrachtwagen en een bus. Ten tijde van dit ongeval zijn de remmen van de vrachtwagen geblokkeerd waardoor de vrachtwagen overdwars op de weg komt te staan. De bus die de vrachtwagen tegemoet komt, kan niet meer ontwijken waardoor de aanrijding ontstaat.

De buschauffeuse loopt ernstig letsel op:

haar linkerbeen is als gevolg van het ongeval …

Lees verder

Mag een contra-expertise plaatsvinden zonder toestemming van de benadeelde?

Meewerken aan een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van de benadeelde, mag dat? Het Hof van Discipline heeft hierover uitspraak gedaan.

Hof van Discipline, 19 oktober 2016, ECLI:NL:TAHVD:2016:178

Een vrouw is in 2005 van haar paard gevallen waarbij zij letsel heeft opgelopen aan haar rechtervoet. Tijdens een operatie is er een aantal medische pennen in haar voet geplaatst die vanwege klachten in 2009 operatief zijn verwijderd.

De vrouw bleef na de operatie in 2009 pijnklachten houden. Daarom is zij …

Lees verder
Scootmobiel

Ongeval met een scootmobiel: wie is aansprakelijk?

Een scootmobiel is een bekende verschijning op straat. Je kunt er overal mee komen en het is een wendbaar voertuig. Een scootmobiel is daarom ideaal voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Verzekeringsplicht scootmobiel

Een scootmobiel moet volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht verzekerd worden tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Het verzekeringsplaatje wordt aan de achterzijde van het voertuig bevestigd. Een scootmobiel heeft geen kentekenplaat.

Op het moment dat mensen door de betrokkenheid van een scootmobiel letselschade oplopen, zijn deze …

Lees verder