Ambulance Utrecht

Geen zwijgcontracten meer in de zorg vanaf 2017

Naar aanleiding van de dood van een 21-jarige hockeyer in het Tergooiziekenhuis in Hilversum, besloot Minister Edith Schippers (volksgezondheid) onderzoek in te stellen naar zwijgcontracten in de zorg.

In voornoemd geval sloot het ziekenhuis een overeenkomst af met de moeder om grote fouten te verbergen. De moeder kreeg een bedrag aangeboden om het incident stil te houden.

Openheid en transparantie in de zorg

‘Mensen mogen daarom nooit gedwongen worden om te zwijgen over (onverantwoorde) kwaliteit van zorg’.[1]

Het gebeurt …

Lees verder

Schoonmaakster loopt tegen glazen wand: wie is aansprakelijk?

Op de Universiteit van Amsterdam is een schoonmaakster tijdens haar werk tegen een glazen wand aangelopen. Als gevolg van deze botsing heeft zij letsel opgelopen.

De glazen wand was niet gemarkeerd en bevond zich naast een transparante deur. De schoonmaakster was in de veronderstelling dat de glazen wand een openstaande deur was.

De schoonmaakster heeft haar werkgever, een extern schoonmaakbedrijf, voor de gevolgen van het arbeidsongeval aansprakelijk gesteld. Omdat de werkgever geen aansprakelijkheid wilde erkennen, is deze …

Lees verder

Extra personeelskosten na een ongeval worden niet altijd vergoed

De extra personeelskosten na een ongeval van een ondernemer komen niet altijd voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar.

In januari 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat het niet redelijk is alle extra personeelskosten als schade op te voeren als er zonder ongeval geen volwaardig inkomen gegenereerd kon worden en er wel mogelijkheden zijn om ander passend werk te zoeken.

Personeelskosten na ongeval

Het volgende deed zich in deze zaak voor.

Een 38-jarige vrouw krijgt een ongeval terwijl ze kort …

Lees verder

Toename arbeidsongevallen in de bouw

Op 6 juli 2016 bracht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwsbericht naar buiten waaruit blijkt dat er ten opzichte van 2015 een toename is in het aantal ernstige ongevallen in de bouw.

Harde cijfers

In het eerste half jaar van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen. Het aantal dodelijke ongevallen is met 56% toegenomen. Tevens zijn er door de Inspectie SZW meer klachten en signalen onderzocht.

De toename van …

Lees verder
Truss ongeval

Ongelukkige val op galafeest: wie is aansprakelijk?

In een recente uitspraak is een student in het gelijk gesteld nadat hij iemand anders aansprakelijk stelde voor letselschade na een val.

Het gaat in deze zaak om een zogenaamde “truss”-installatie. Dat is een open constructie die eenvoudig kan worden opgebouwd en afgebroken en die wordt gebruikt om bij optredens licht- en/of geluidapparatuur te bevestigen.

Val van twee meter hoogte

In februari 2013 werd er in Aken een galafeest gehouden, georganiseerd door Studentencafé De Uni. De beveiliging werd …

Lees verder

Het aantal verkeersdoden is gestegen in 2015

In 2015 zijn er in totaal 621 mensen omgekomen in het verkeer, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat.

In vergelijking met 2013 en 2014 is er sprake van een stijging van 9%. In 2013 en 2014 waren er 570 dodelijke verkeersslachtoffers. Op de gemeentelijke en provinciale wegen, waar een snelheidslimiet van 50 of 80 km per uur geldt, vielen de meeste dodelijke slachtoffers.

Er raakten 20.700 mensen ernstig …

Lees verder

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij beroepsziekte

Rechtbank Noord-Holland 25 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:10965

Onlangs heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij het verband tussen gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden centraal stond. De vraag hierbij was of de arbeidsrechtelijke omkeringsregel toegepast kon worden.

De casus

Met ingang van 1 maart 2006 is het slachtoffer in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) Hemera, een groothandel in gedragen kleding en aanverwanten.

De vrouw was werkzaam in de functie van naaister. De naaiwerkzaamheden werden uitgevoerd op een naaimachine voor stof …

Lees verder