Mentorschap, bewind of curatele: de beschermingsmaatregelen uitgelegd

Als je slachtoffer bent geworden van letselschade kan dat ingrijpende gevolgen hebben. De lichamelijke of psychische klachten kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen of dat je jouw financiële situatie niet meer kan regelen.

In zo’n geval is er de mogelijkheid tot een beschermingsmaatregel.

Beschermingsmaatregelen

Er zijn drie beschermingsmaatregelen:

mentorschap
bewind
curatele

1. Mentorschap

Het mentorschap is er voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bijvoorbeeld de keuze tussen het …

Lees verder

Ambtenaren krijgen dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven

Op 8 november 2016 is het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel heeft tot doel ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten te geven als werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren worden dus werknemers. Met invoering van deze wet worden de regels van het private arbeidsrecht op circa 95% van het huidige ambtenarencorps van toepassing.

Wat gaat er veranderen?

Hoewel de ambtelijke status niet verdwijnt, gaat er wel het een en ander veranderen.

Arbeidscontract en …

Lees verder

Val van paard door fout van de ruiter levert geen aansprakelijkheid op

ECLI:NL:RBNNE:2016:4641

Een 17-jarige meisje met zo’n tien jaar ervaring met paarden en paardrijden, overkomt tijdens een paardrijles een ongeval en raakt gewond. De zaak werd aan de rechter voorgelegd om de vraag te beantwoorden of de eigenaar van het paard (de manege) aansprakelijk is voor het door het meisje opgelopen letsel.

Toedracht

Tijdens de les werd eerst geoefend met stap, galop en draf. Aan het eind van de les werd, zoals iedere twee à drie weken, gesprongen. Bij …

Lees verder

Aantal verkeersongevallen met auto’s toegenomen

Uit een recent onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersongevallen met auto’s toeneemt.

Harde cijfers

In 2014 waren er nog 462.000 ongevallen met particuliere auto’s, in 2015 waren dat er 502.000. Een stijging van 8 procent.

Ook het aantal ongevallen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s is met 6,5 procent gestegen van 790.000 in 2014 naar 841.000 in 2015.

Meer verkeersdoden

Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat het aantal verkeersdoden gestegen was van 570 in …

Lees verder