Huishoudelijke hulp: hoe hoog is de vergoeding?

Als gevolg van een ongeval kan een slachtoffer behoefte hebben aan huishoudelijke hulp. Volgens De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp bestaat huishoudelijke hulp uit:

‘de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen, met uitzondering van activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid.’

De Letselschade Raad

Als de kosten voor huishoudelijke hulp berekend moeten worden, dan kan worden aangesloten bij de bovengenoemde Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

Dit betreft een richtlijn die …

Lees verder