Hoe wordt letselschade berekend?

Bent u slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeers– of bedrijfsongeval en hebt u hierbij letsel opgelopen? Dan hebt u recht u op een schadevergoeding. Maar hoe wordt de letselschade berekend?

Berekening letselschade

Het berekenen van letselschade kan een complexe taak zijn. Bij het bepalen van de schade wordt namelijk gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Zaken die meetellen in het berekenen van de schadevergoeding zijn bijvoorbeeld:

de ernst van het letsel,
de leeftijd van het slachtoffer,
de (verwachte) duur …

Lees verder