U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Hof: consistent klachtenpatroon heeft verband met whiplash

Op zaterdag 14 juni 1997 is een man, op dat moment 44 jaar oud, als bestuurder van een personenauto, betrokken geweest bij een verkeersongeval. De man werd aangereden door een van rechts komende auto met een snelheid van ongeveer 10 km/uur, terwijl het slachtoffer met een snelheid van ongeveer 80 km/uur op een voorrangsweg reed. Univé, als WA-verzekeraar van de van rechts komende auto, heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend.

Arbeidsongeschikt

Ten tijde van het ongeval was de man voor 70 uur aan het werk als internationaal managementconsultant. Daarnaast volgde hij nog een studie aan de universiteit. In de periode na het ongeval was hij voor een korte periode – juli 1997 tot oktober 1997 – in staat om zijn werk voor 50% te hervatten, daarna raakt hij voor 100% arbeidsongeschikt.

Letselschade

Als gevolg van het verkeersongeval heeft het slachtoffer klachten van rugklachten, hoofd- en nekpijn, oorsuizingen, wazig zien en tintelingen in de rechteronderarm en hand. Bovendien kampte hij met concentratieproblemen en snelle vermoeidheid. Daarnaast zou patiënt ook bij perioden wazig zien en heeft hij last van aanvallen zonder neurologische verklaring.

Neuropsychologische medische expertise

Op verzoek van de aansprakelijke verzekeraar en het slachtoffer vindt er In 2001 vindt een medische expertise plaats bij een neuropsycholoog. De neuropsycholoog heeft naar aanleiding van het onderzoek echter geen betrouwbare testresultaten kunnen verkrijgen vanwege snelle vermoeidheid, hevig transpireren en vermeende aggravatie.

In 2008 wordt de man opnieuw onderzocht door een neuropsycholoog. Op dat moment wordt vastgesteld dat het klachtenpatroon van het slachtoffer het meest passend is bij post-whiplashproblematiek.

Medische expertise bij psychiater

In 2009 vindt er een medische expertise plaats bij een psychiater. Naar aanleiding van dit onderzoek kon geen psychiatrische stoornis worden vastgesteld. De psychiater stelt dat (onder andere) sprake is van een ongedifferentieerde somatoforme stoornis omdat de onverklaarbare lichamelijke klachten na adequaat medisch onderzoek niet toegeschreven kunnen worden aan een bekende somatische aandoening.

De psychiater stelt ook dat er geen aanwijzingen zijn dat het slachtoffer zijn klachten voorwendt of inbeeldt. Verder stelt de psychiater dat aggravatie (het erger doen voorkomen van medische klachten) of simulatie niet kan worden uitgesloten noch worden aangetoond.

Verweer van de verzekeraar

Univé stelt zich vooreerst op het standpunt dat het slachtoffer onvoldoende heeft bewezen dat hij lijdt aan gezondheidsklachten en verwijst daarbij naar het rapport van de neuropsycholoog waaruit blijkt dat de gestelde klachten niet konden worden beoordeeld omdat de neuropsychologische tests zijn mislukt.

Naar de mening van de verzekeraar kan indien sprake is van aggravatie nimmer worden geoordeeld dat objectief kan worden vastgesteld dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn en dus niet toerekenbaar zijn aan het ongeval.

Oordeel van het hof

Het hof concludeert dat in alle medische stukken, vanaf het ongeval, klachten worden genoemd die ook steeds weer terugkeren, zodat sprake is van een consequent, consistent en plausibel patroon van klachten.

Dat er geen medisch (neurologisch of psychiatrisch) aantoonbare stoornis kon worden benoemd staat daarbij niet in de weg. Nu het hof hiervoor heeft overwogen dat aggravatie niet (althans onvoldoende) is aangetoond, terwijl bij geen van de onderzoekers sprake is geweest van een verdenking van simulatie, gaat het hof dan ook uit van de realiteit van de voorgenoemde klachten van het slachtoffer.

Het hof oordeelt dat de klachten van het slachtoffer in verband staan met het ongeval. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Noord-Holland voor een akte uitlating deskundigenbericht.

Meer informatie over letselschade? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3988


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op