U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade op vakantie: reisorganisatie aansprakelijk

Op 30 juni 2015 oordeelt het Hof Amsterdam dat reisorganisator Corendon aansprakelijk is voor de val die een man in een badkamer van de hotelkamer maakt.[1]

Letsel door lekkage

In augustus 2012 gaan Joep en Thea op vakantie naar Macedonië. Corendon verzorgt zowel de reis als het hotel. De badkamer die bij de hotelkamer hoorde, was recent voorzien van een nieuwe douchecel. Er was een badstoffen doek voorhanden, die voor de douchecel kon worden gelegd om druipwater op te vangen. Er was geen rubberen antislip douchemat aanwezig.

Na het eerste gebruik van de douche, bleek dat de douchecel lek was. Het water dat de badkamer in is gevloeid bleef op de badkamervloer staan. Joep heeft hierover geklaagd bij zijn reisleider. Later heeft Joep nogmaals contact opgenomen met de reisleider met het verzoek een andere hotelkamer voor hem te regelen.

U raadt het al, de 60-jarige Joep glijdt uit en komt ten val op de badkamervloer. Hierdoor heeft hij zijn rechterschouder flink bezeerd. Joep is zowel in het ziekenhuis in Macedonië als in het ziekenhuis in Nederland behandeld voor de pijnklachten aan zijn rechterschouder.

Wie is aansprakelijk voor de letselschade?

Joep stelt Corendon aansprakelijk voor de schade die hij door de val heeft geleden en in de toekomst zal lijden. Joep is van mening dat Corendon haar verplichtingen uit de reisovereenkomst niet is nagekomen.

Het hof is van mening dat door het douchewater dat op de badkamervloer bleef staan door de lekkage, het risico vergroot van een val door uitglijden na douchen. Hierdoor werd tevens het risico op letselschade vergroot. Joep mocht daarnaast verwachten dat na zijn melding de lekkage op korte termijn zou zijn verholpen. Er waren immers geen andere veiligheidsvoorzieningen getroffen. Evenmin was de vloer voorzien van tegels met een antislipprofiel, die het risico van een val zouden kunnen beperken.

De reisleider verklaarde dat de melding was doorgegeven aan de huismeester en dat deze na de melding direct actie had ondernomen. De reisleider wist niet welke actie er was ondernomen en had evenmin gezien dat de lekkage daadwerkelijk was verholpen.

Corendon aansprakelijk voor de val

Gelet op bovenstaande, oordeelt het hof dat Corendon is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de reisovereenkomst tussen partijen. Het hof veegt alle overige stellingen van Corendon van tafel. Corendon zal zowel de materiële als de immateriële schade van Joep moeten gaan betalen.

Reisorganisatoren let dus op. Het enkel doorgeven van een melding ontslaat je niet van je verplichtingen uit de reisovereenkomst!

[1] Hof Amsterdam 30 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2724.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op