U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

De 5 belangrijkste bewijsstukken bij een letselschadezaak

Een ongeval waarbij u letselschade oploopt kan veel gevolgen hebben. Herstellen van dit letsel is natuurlijk van het grootste belang. Echter, de afwikkeling van een letselschadezaak kan ook veel van u vergen. Wanneer u slachtoffer bent van letselschade dient u bewijs aan te dragen om de dader of veroorzaker aansprakelijk te stellen. Gelukkig hoeft u niet alles zelf te doen, maar kunt u de hulp inschakelen van een letselschade advocaat. Utrecht Letselschade Advies helpt u graag.

Verschillende soorten bewijs bij letselschade

In een letselschadezaak kunnen verschillende bewijsmaterialen nodig zijn. Het verschilt per zaak welk bewijsmateriaal nodig is om de aansprakelijkheid van de dader/schadeveroorzaker en uw schade te bewijzen. Bij letselschade na een verkeersongeval zijn soms heel andere bewijsstukken nodig dan bij letselschade door een beroepsziekte.

5 veelvoorkomende bewijsstukken bij een letselzaak

Wat kan dienen als bewijsmateriaal? We hebben 5 veelvoorkomende bewijsstukken voor u op een rij gezet. Dit zijn bewijzen die voor veel verschillende soorten letselschadezaken gebruikt kunnen worden.

Uiteraard kan het voor uw letselzaak nodig zijn om ook andere bewijsmaterialen te verzamelen. Om zeker te zijn dat u de juiste bewijsmaterialen aanlevert kunt u het best advies inwinnen bij een letselschadeadvocaat.

1. Medische verklaring

Bij vrijwel iedere letselschadezaak zijn medische verklaringen nodig om aan te tonen welk letsel u door het ongeval heeft opgelopen. Voor het aantonen van letsel kan een verklaring van de behandelend arts of een andere medische specialist als bewijs aangevoerd worden. Dit geldt in vrijwel alle letselschadezaken: van letsel door een arbeidsongeval tot letsel door medische fout.

2. Getuigenverklaring

Voor veel schadezaken kan het bijdragen om een getuigenverklaring op te nemen in de bewijzen. Voor een verkeersongeval is het noteren van gegevens van getuigen vrij gebruikelijk, en worden getuigenverklaringen regelmatig gebruikt. Ook in andere zaken kan een getuigenverklaring als ondersteunend bewijs dienen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval: wanneer er (oud)collega’s zijn die de omschreven omstandigheden kunnen bevestigen, kan dit helpen met het versterken van de bewijslast.

3. Technisch onderzoek

Met een technisch onderzoek kunt u aantonen wat de omstandigheden of de toedracht van het ongeval zijn geweest. Een technisch onderzoek door een specialist gebeurt vaak na een verkeersongeval. Bij een arbeidsongeval is het vaak de arbeidsinspectie of werkgever zelf die een onderzoek instelt naar de toedracht en hiervan een rapportage op laat stellen.

4. Werkinstructies

Het aandragen van werkinstructies als bewijslast gebeurt het meest in letselschadezaken na een arbeidsongeval of bij een beroepsziekte. Met een werkinstructie kunt u aantonen wat de voorschriften en instructies van de werkgever zijn geweest, die mogelijk hebben bijgedragen aan de omstandigheden waaronder het letsel is veroorzaakt.

Instructies die u van experts ontvangen heeft (buiten een arbeidssituatie) kunnen ook als bewijslast gebruikt worden in specifieke zaken: wanneer u door opdracht van een verkeersagent in een ongeval betrokken raakt of door de instructie van een expert een fout maakt, kan het zijn dat deze uitleg ook als bewijslast kan dienen voor het aantonen van schuld.

5. Overeenkomsten en andere documenten

Naast verklaringen en werkinstructies kunnen ook andere documenten als bewijs gebruikt worden. Wanneer u een arbeidsovereenkomst, behandelplan van een arts of ingevuld schadeformulier na een ongeval hebt, zijn dit documenten die mogelijk als bewijs kunnen worden aangeleverd. Uiteraard is de bijdrage van dit soort documenten per zaak verschillend.

Hulp bij bewijzen van letselschade

Voor het aandragen van bewijsmaterialen is een letselschade advocaat onmisbaar. Utrecht Letselschade Advies helpt slachtoffers van letselschade om hun leven weer op de rit te krijgen en met het claimen van schadeposten. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken.

Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op