Letselschade sport en spel

Een ruwe tackle of een hockeystick tegen het hoofd; tijdens het uitoefenen van een sport kan gemakkelijk letselschade ontstaan door toedoen van een ander. Dit kan erg vervelend zijn als het letsel ervoor zorgt dat u uw werk niet meer uit kan voeren en u daardoor ook andere schade oploopt.

Doorgaans geldt dat u de veroorzaker aansprakelijk stelt en vervolgens eens schadeclaim indient. Voor sport- en spelsituaties is dit echter lastig: er geldt namelijk een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

Deelnemen aan sport- en spelsituaties brengt nou eenmaal risico’s op blessures en ander letsel met zich mee. Daarom geldt deze verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Dit houdt in dat u tot op zekere hoogte kunt verwachten dat er situaties ontstaan waarin er sprake is van inschattingsfouten, slecht getimede bewegingen, (tot op zekere hoogte) verhoogde kan op gevaarlijk spel en andere gedragingen die kunnen leiden tot kwetsuur.

Is er sprake van een sport- en spelsituatie?

Om iemand aansprakelijk te stellen voor letsel is tijdens een sport- en spelsituatie daarom doorgaans lastig. Daarom moet over het algemeen eerst aangetoond worden dat er sprake was van een sport- en spelsituatie en dat de verhoogde drempel voor aansprakelijkheid (niet meer) gold. Utrecht Letselschade Advies zoekt dat graag voor u uit.

Onrechtmatige daad

Als er geen sprake (meer) was van een sport- en spelsituatie en daarmee de verhoogde drempel voor aansprakelijkheid niet meer gold, dan kunt u een beroep doen op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk onrechtmatige daad. Dit artikel beschrijft dat iemand verplicht is schade te vergoeden als hij een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens een ander.

Als er is beoordeeld dat er geen sprake is van een sport- en spelsituatie en u de tegenpartij aansprakelijk wilt stellen, dan wordt er doorgaans gekeken naar de omstandigheden waarin het letsel is ontstaan. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Risico van de sport. De kans dat iemand letsel toebrengt aan een ander is bijvoorbeeld groter bij kickboksen dan bij tafeltennis. Over het algemeen geldt: hoe groter het risico op schade, hoe minder ruimte voor aansprakelijkheid.
  • Schuld van de tegenstander. Was dit letsel te verwachten bij het beoefenen van de sport of heeft de tegenstander zich bijvoorbeeld niet aan de regels gehouden? Denk dan aan bewust een hockeyspeler slaan met een hockeystick terwijl de wedstrijd al voorbij is.
  • Schuld van het slachtoffer. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin het slachtoffer betrokken was. Is er een woordwisseling ontstaan die uitmondde in een vechtpartij bijvoorbeeld?

Utrecht Letselschade Advies biedt hulp

U kunt uiteindelijk alsnog besluiten om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Als slachtoffer komt er dan veel op u af. Een advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade.

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem gerust contact op!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op