Letselschade verkeersongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Jaarlijks zijn duizenden mensen betrokken bij een verkeersongeval. Als gevolg daarvan kunnen slachtoffers te maken krijgen met ernstig letsel zoals botbreuk, hersenletsel en whiplash.

Letselschade door verkeersongeval, wat nu?

Als slachtoffeerr van een verkeersongeval komt er veel op u af. Een advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade.

Neem contact op »

Wij brengen de locatie van het verkeersongeval in beeld, vragen het politierapport of het proces-verbaal op en benaderen eventuele getuigen van het ongeval. Indien nodig, schakelen wij een verkeersongevallenanalist in.

Nasleep verkeersongeval

Daarnaast helpen wij bij de verdere nasleep van het verkeersongeval. Bent u arbeidsongeschikt geraakt, dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in om te helpen bij de re-integratie. Een medisch adviseur en/of specialist wordt ingeschakeld om de letselschade en de beperkingen in kaart te brengen.

Ook kunt u denken aan het inschakelen van hulpmiddelen en het treffen van aanpassingen aan vervoersmiddelen of uw woning. Wij berekenen de (toekomst)schade en inventariseren de schadeposten: huishoudelijke hulp, verlies aan verdienvermogen, zelfredzaamheid, smartengeld et cetera. Alles om uw zorg te verlichten.

Wie vergoedt de schade?

Slachtoffers van een verkeersongeval worden in Nederland door de wet beschermd. De verzekeraar van de veroorzaker moet in de meeste gevallen de letselschade vergoeden. Ook als er sprake is van eigen schuld, kan de schade worden verhaald. Laat u hierbij adviseren door een deskundige.

Kost het geld om een advocaat in te schakelen?

Zodra de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend, dienen de kosten van een advocaat door de verzekeraar te worden vergoed. Wij kunnen u dan kosteloos bijstaan.

Onderneem actie bij een verkeersongeval

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend advies? Utrecht Letselschade Advies behandelt zo’n 300 zaken per jaar. Laat u informeren door een ervaren letselschade advocaat. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.

Neem contact op »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op