Letselschade als bestuurder

Bent u als bestuurder betrokken geraakt bij een ongeval met letselschade, dan wordt allereerst beoordeeld wie aansprakelijk is voor het ontstaan van de aanrijding. Bent u buiten uw schuld aangereden, bijvoorbeeld bij een achterop aanrijding, dan is de aansprakelijkheid geen probleem; de veroorzaker is dan aansprakelijk.

Gratis advies voor uw situatie »

Bij onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval is het belangrijk om de feiten en omstandigheden goed vast te leggen en de gegevens van eventuele getuigen te noteren.

Wanneer u geen autogordel of helm heeft gedragen, is er deels sprake van eigen schuld. Hierbij wordt gekeken in hoeverre dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van de letselschade. Daarnaast kan de ernst van het letsel een rol spelen bij het vaststellen van de eigen schuld.

Eigen verzekering

Ook als er geen aansprakelijke partij is, heeft het slachtoffer in bepaalde gevallen recht op schadevergoeding. Dit kan op basis van de volgende verzekeringen bij de eigen verzekeraar:

  1. De Schade Verzekering Inzittenden (SVI). Deze verzekering vergoedt de schade van alle inzittenden en van de bestuurder, ook in het geval dat de bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ongeval. De verzekeraar vergoedt naast de schade ook de advocaatkosten. Wij kunnen het slachtoffer dan kosteloos bijstaan.
  2. De Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI). Deze verzekering keert alleen uit als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Er wordt dan een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. De hoogte van de daadwerkelijk geleden schade is niet van invloed op de uitkering. Vaak wordt maar een klein gedeelte van de werkelijke schade uitgekeerd.

Letselschade als bestuurder tijdens werk

Wanneer een bestuurder tijdens zijn/haar werk bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, kan de letselschade op de werkgever worden verhaald. De werkgever is verplicht om een passende verzekering voor zijn werknemers af te sluiten.

Utrecht Letselschade Advies biedt hulp

Als slachtoffer komt er veel op u af. Een advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade. Wij brengen de locatie van het verkeersongeval in beeld, vragen het politierapport of het proces-verbaal op en benaderen eventuele getuigen van het ongeval. Indien nodig, schakelen wij een verkeersongevallenanalist in.

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem contact op!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op