Letselschade door arbeidsongeval en beroepsziekte

Voor een werknemer kan de dagelijkse werksituatie risico’s met zich meebrengen. Ingesleten gewoontes, het negeren van wettelijke voorschriften of op de automatische piloot werken, kunnen tot een arbeidsongeval met letselschade leiden.

Ook kan de werkgever aansprakelijk zijn als er sprake is van een beroepsziekte, zoals RSI, OPS (schildersziekte), burn-out of blootstelling aan asbest (mesothelioom). Om veilig en gezond te kunnen werken zijn regels opgesteld en vastgelegd in de Arbo-wetgeving.

Gratis advies voor uw situatie »

Aansprakelijkheid arbeidsongeval en beroepsziekte

De werkgever is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden. Bij ernstige ongevallen moet de werkgever de arbeidsinspectie inschakelen. Deze maakt een boeterapport of een proces-verbaal op. Dit rapport kan van belang zijn bij het beoordelen van de aansprakelijkheid.

De meeste werkgevers zijn verzekerd voor letselschade door een arbeidsongeval. Zodra de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de werkgever is erkend, dienen de advocaatkosten door de verzekeraar te worden vergoed.

Een advocaat van Utrecht Letselschade Advies kan het slachtoffer dan kosteloos bijstaan.

Arbeidsongeval met letselschade, wat nu?

Een arbeidsongeval heeft een grote impact. Wij helpen u graag bij de afwikkeling van uw zaak en het verhaal van uw letselschade. Utrecht Letselschade Advies vraagt het arbeidsinspectierapport op, benadert getuigen en bezoekt de ongeval locatie.

Naast het verhalen van de schade helpen wij bij de re-integratie van uw werkzaamheden binnen uw eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Wij schakelen een medisch adviseur en/of specialist in die uw beperkingen in kaart brengt.

Ook kunt u denken aan het inschakelen van hulpmiddelen en het treffen van aanpassingen aan vervoersmiddelen of uw woning. Wij berekenen de (toekomst)schade en inventariseren uw schadeposten (huishoudelijke hulp, mantelzorg, verlies aan verdienvermogen, zelfredzaamheid, smartengeld e.d.). Alles om uw belangen te behartigen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over letselschade bij een arbeidsongeval of beroepsziekte? Of heeft u behoefte aan een vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op