Letselschade bij kinderen

Het is de ergste nachtmerrie van iedere ouder dat een kind iets overkomt. Letselschade bij kinderen kan ernstige gevolgen hebben omdat ze extra kwetsbaar zijn. Het is belangrijk dat alle aandacht naar het kind uitgaat en dat u de zorg voor de letselschadezaak uit handen kan geven.

Letsel bij kinderen op lange termijn

De gevolgen van het letsel op langere termijn zijn vaak onzeker bij een minderjarige. Om die reden is het verstandig om een letselschadezaak niet af te wikkelen voordat een kind meerderjarig is.

Gekeken wordt naar studievertraging, beroepskeuze, toekomstwensen, inkomensmogelijkheden en extra zorg. Al deze aspecten zijn belangrijk bij het beoordelen van de schadevergoeding.

Toestemming kantonrechter

In enkele gevallen kan een zaak van een minderjarige wel worden afgewikkeld. In dat geval is er toestemming van de kantonrechter nodig.

De kantonrechter zal beoordelen of de belangen van het kind niet onevenredig worden geschaad. Indien de kantonrechter twijfelt, kan deze een deskundige inschakelen. Pas daarna zal de rechter toestemming verlenen voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst.

De kantonrechter kan als voorwaarde stellen dat er een speciale rekening met een BEM-clausule wordt geopend. BEM staat voor Beheer Eigen vermogen Minderjarigen. Dit houdt in dat er alleen over de gelden van die rekening kan worden beschikt na toestemming van de kantonrechter.

Naast de schadevergoeding voor het kind worden ook de kosten die de ouders maken voor de verzorging van het kind vergoed.

Advies voor uw situatie

Hebt u te maken met letselschade bij een kind? Schakel een letselschade advocaat in die u kan adviseren wat u het beste kunt doen.

Meer informatie? Neem contact op met Utrecht Letselschade Advies.

Neem contact op »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op