Letselschade door niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Utrecht Letselschade Advies staat mensen bij met letselschade door niet aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak blijkt het begrijpen van het functioneren van iemand met NAH een lastig probleem te zijn. Laat staan dat men begrijpt welke emotie en gevolgen de verandering voor de familie van het slachtoffer heeft.

Ontreddering bij niet aangeboren hersenletsel

Het duurt vaak enige tijd voordat wij met de slachtoffers met letselschade door niet aangeboren letsel in aanraking komen. Meestal is de ontreddering groot. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en gaat van arts naar arts. Het leven van de familie staat op zijn kop, alle schema’s worden omgegooid en er is grote schrik.

Na verloop van tijd komen mensen weer in hun thuissituatie, maar die thuissituatie moet worden aangepast. Dat kost heel veel energie en tijd.

Praktische hulp bij NAH

Wat mensen vaak niet weten is dat de advocaat kan helpen bij het organiseren van de zorgvraag en alle zaken rondom het medische traject. Deels is dat begrijpelijk omdat advocaten een reputatie hebben “ze zijn altijd druk en kunnen slecht communiceren”.

In onze optiek behoort het echter tot de primaire taak van de advocaat om te helpen bij de praktische organisatie van de zorgvraag. Dat betekent dat wij veel tijd investeren om de situatie van het slachtoffer en het gezin in kaart te brengen.

Gratis advies voor uw situatie »

Door veel te overleggen en een praktische aanpak te hanteren, kunnen wij vervolgens helpen bij het organiseren van het aangepaste leven. Soms moet er bijvoorbeeld in huis worden verbouwd, en in alle gevallen is er hulp op cognitief gebied nodig. Niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar vaak ook voor de naaste omgeving.

Elke vorm van niet aangeboren hersenletsel is verschillend en vergt een andere aanpak. De aanpak van hersenletsel bij een kind is een andere dan die bij een volwassene. Ook de gevolgen van de hersenbeschadiging kunnen aanzienlijk verschillen. Een relatief kleine beschadiging kan grote gevolgen met zich meebrengen, bijvoorbeeld gedragsveranderingen die een grote impact in relaties kunnen hebben.

Aansprakelijkheid bij NAH

Het is niet altijd duidelijk of er een aansprakelijke partij is op wie de letselschade kan worden verhaald. Vaak is dat ook het laatste waar men aan denkt: de zorg gaat immers voor.

Toch is het verstandig om hierover informatie in te winnen. In ieder geval kunnen de kosten die het aangepaste leven met zich meebrengen, worden verhaald. Belangrijker is dat bij het organiseren van de nodige zorg, hulp kan worden geboden en taken uit handen kunnen worden genomen.

Hulp of begeleiding bij niet aangeboren hersenletsel?

Heeft u te maken met niet aangeboren hersenletsel? Neem gerust contact op en laat u adviseren door een van onze ervaren advocaten.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op