Letselschade door geweld, seksueel misbruik of pesten

Jaarlijks hebben duizenden mensen te maken met letselschade door geweld, seksueel misbruik of pesten. De slachtoffers ondervinden vaak ernstig letsel.

Gratis advies voor jouw situatie »

Als slachtoffer kun je op drie manieren schade claimen:

1. Jezelf voegen als benadeelde partij in de strafzaak

Als je als slachtoffer je letselschade wil verhalen op de dader, kun je jezelf voegen als benadeelde partij in het strafproces. Je kunt dan een vordering indienen bij de strafrechter. De rechter zal (als de dader strafbaar is) beoordelen of er een schadevergoeding kan worden toegewezen. De dader is verantwoordelijk voor het betalen van de schade.

Dit leidt soms tot problemen. Sinds 1 januari 2011 is daarom de Voorschotregeling van toepassing. Dit houdt in dat indien de dader de schadevergoeding niet binnen acht maanden betaalt, het bedrag via de voorschotregeling door de overheid wordt betaald.

2. Het instellen van een civielrechtelijke vordering bij de dader

Als slachtoffer kun je de dader civielrechtelijk verantwoordelijk stellen voor de geleden schade. Indien de aansprakelijkheid is erkend, dient de dader de schade te vergoeden.

3. Een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als slachtoffer kun je een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via het Schadefonds gelden verschillende voorwaarden. Het Schadefonds kan maximaal € 25.000,- voor materiële schade toekennen. Voor het smartengeld geldt een maximum van € 10.000,-.

Utrecht Letselschade Advies biedt hulp

Als slachtoffer met letselschade komt er veel op je af. Een advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt je graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade.

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem gerust contact op!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op