Wanneer verjaart letselschade en de mogelijkheid tot schadevergoeding?

Hebt u letselschade opgelopen, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of arbeidsongeval? Dan kunt u samen met een letselschadeadvocaat de veroorzaker van het ongeval hiervoor aansprakelijk stellen.

Maar wat als het ongeval al heel lang geleden heeft plaatsgevonden? Kan de schade dan nog steeds verhaald worden bij de wederpartij?

Verjaring bij letselschade

Het meest eenvoudige antwoord is: nee. Net als bij sommige andere rechtsgebieden is er ook bij aansprakelijkheidsrecht sprake van verjaring. Dat betekent het helaas niet altijd mogelijk is …

Lees verder

Letselschade door storm: wie is aansprakelijk?

Stormschade lijkt steeds vaker voor te komen in Nederland. En hoewel een zware storm niet met regelmaat voorkomt, kan zo’n storm toch voor flinke overlast en schade zorgen. Ieder jaar is het wel in het nieuws: gewonden of zelfs sterfgevallen door een afgewaaid dak of omgevallen boom.

Zo kan het voorkomen dat ook u letselschade oploopt door een storm. Bijvoorbeeld wanneer u geraakt wordt door omgevallen bomen of afgewaaide dakpannen. De vraag die dan opspeelt is: …

Lees verder

Letselschade claimen: hoe gaat het in zijn werk?

Een ongeval heeft vaak grote gevolgen. Niet alleen voor uw gezondheid, maar ook financieel. Meestal zijn er direct na het ongeval al kosten die u moet maken voor bijvoorbeeld extra vervoer, fysiotherapie of een eigen risico.

Ook kunt u te maken krijgen met een daling van uw inkomen als u door het letsel niet meer kunt werken. U kunt dan de letselschade claimen bij de tegenpartij, maar hoe gaat dit in zijn werk?

Recht op een gratis …

Lees verder

Verschil aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering

In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld wat het verschil is tussen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Kort samengevat:

Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit.
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van het slachtoffer.

Ongevallenverzekering

Voor een uitgebreid antwoord op deze vraag moet worden gekeken naar de afdeling bijzondere overeenkomst in het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 17, afdeling 3). Hieruit blijkt dat een ongevallenverzekering een sommenverzekering is. Artikel 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering als de …

Lees verder

Moet er over schadevergoeding belasting worden betaald?

Is een schadevergoeding belast of onbelast? Regelmatig krijgen wij de vraag of er over de schadevergoeding belasting moet worden betaald.

Er hoeft over schadevergoeding geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Het kan wel zo zijn dat er vermogensbelasting moet worden betaald over een ontvangen schadevergoeding. Bij het eisen van een schadevergoeding kan deze ‘belastingcomponent’ als schade worden meegenomen in de claim.

In dit artikel gaan we in op beide vormen van belasting, te beginnen met de inkomstenbelasting.

1. Inkomstenbelasting bij schadevergoeding

Het …

Lees verder
driegesprek

Driegesprek bij letselschade: wat houdt dit in?

Heeft u een letselschadezaak lopen, dan kunt u mogelijk te maken krijgen met een driegesprek. Het driegesprek is een bespreking tussen de betrokken partijen, en kan met meerdere doeleinden worden ingezet.

Wie neemt deel aan een driegesprek bij letselschade?

Het driegesprek bij een letselprocedure is een gesprek tussen de drie belanghebbende partijen:

De benadeelde.De belangenbehartiger van de benadeelde.De schaderegelaar of verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wanneer u slachtoffer van een ongeval met letsel bent, dan  kunt u dus zelf …

Lees verder
letselschade-onderwijs

Letselschade in het onderwijs: wie is aansprakelijk?

Heeft u letselschade opgelopen in een onderwijsinstelling, of is uw kind slachtoffer geworden van een ongeluk met letsel op school? Dan wilt u weten wie er aansprakelijk is voor de gevolgen, oftewel de letselschade.

Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het is per situatie verschillend wie er voor het letsel aansprakelijk is. We hebben een aantal situaties voor u op een rij gezet.

Wijkt uw situatie af van onderstaande informatie of wilt u graag …

Lees verder
winkelcentrum-letselschade

Winkelcentrum aansprakelijk stellen voor letselschade na val: kan dat?

In de vele winkelcentra komen dagelijks honderden tot duizenden mensen. Het is dus goed mogelijk dat hier een ongeluk met letsel plaatsvindt. Een bezoeker kan de laatste traptrede missen en struikelen, uitglijden over een losse mat of op een andere manier letselschade oplopen.

In de meeste gevallen heeft een ongeluk in een winkelcentrum gelukkig beperkte gevolgen. Het slachtoffer schrikt en loopt wellicht een blauwe plek of pijnlijke knie op, maar geen ernstig letsel.

Helaas is dit niet …

Lees verder

Schadevergoeding voor een blauwe plek: kan dat?

Een ongeluk komt altijd onverwacht. U glijdt uit over een natte vloer in de supermarkt, u bezweert zich aan een losse stoeptegel of u raakt binnenshuis gewond door een val van de trap.

Bij een ongeluk kunt u letsel oplopen. Dit kan in alle vormen: van zwaar letsel met blijvende klachten, tot een lichte kneuzing die snel weer herstelt. Ook de bekende ‘blauwe plek’ is een mogelijk gevolg van een ongeval.

Wanneer er een andere partij aansprakelijk …

Lees verder
kansschade

Kansschade: schadevergoeding voor het verliezen van een kans

Wat als.. zo beginnen veel zinnen die wellicht uw gedachten passeren. Wat als mij dit niet overkomen was, wat als ik op een ander moment, op een andere plaats was, wat als ik andere keuzes had gemaakt?

In zo’n situatie vraagt u zich af wat de kans is geweest dat het anders is gelopen. Wanneer u door toedoen van een tegenpartij kansen mist, kan dit vallen onder ‘kansschade’.

Kansschade dankzij letsel bij een ongeval

Wanneer u slachtoffer bent …

Lees verder