Letselschade door medische fout

Wanneer een medische behandeling niet goed verloopt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Vragen die opkomen zijn:

  • Wat is er misgegaan?
  • Wat zijn hiervan de gevolgen?
  • Had de letselschade als gevolg van de medische fout voorkomen kunnen worden?
  • Wie is verantwoordelijk?

Op deze vragen geeft Utrecht Letselschade Advies antwoord.

Gratis advies voor uw situatie »

Wat is een medische fout?

Er is sprake van medische fout als een arts niet heeft gehandeld zoals dat in redelijkheid van hem verwacht had mogen worden, en waarbij dit nadelige gevolgen voor de patiënt heeft.

Informatieplicht

Voor de arts geldt een informatieplicht. Een patiënt dient goed geïnformeerd te worden over de behandeling en de mogelijke gevolgen. Wanneer de informatieplicht is geschonden, kan ook dit reden zijn voor aansprakelijkheid.

Slachtoffer van een medische fout?

Letselschade door een medische fout heeft ingrijpende gevolgen, zowel lichamelijk als geestelijk. Een ervaren advocaat van Utrecht Letselschade Advies staat u graag bij in het traject rond het vaststellen van de medische fout. Wij zorgen dat de relevante feiten rondom de behandeling komen vast te staan en vragen een afschrift op van uw medisch dossier.

Voor het beoordelen van de medische letselschade schakelen wij een medisch adviseur in. Nadat de aansprakelijkheid vaststaat, inventariseren wij de schade. Wij berekenen de (toekomst)schade en inventariseren uw schadeposten, zoals:

  • huishoudelijke hulp
  • verlies aan verdienvermogen
  • zelfredzaamheid
  • smartengeld
  • et cetera

Zodra de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de werkgever is erkend, worden de advocaatkosten door de verzekeraar vergoed.

Utrecht Letselschade Advies kan het slachtoffer dan kosteloos bijstaan. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Meer informatie over letselschade door medische fout

Indien u vragen heeft, stel deze dan gerust. Wij adviseren u vrijblijvend over de mogelijkheden om de letselschade als gevolg van de medische fout te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op