U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is het correctierecht?

Bij een letselschadezaak moet u als slachtoffer bewijzen welk letsel u heeft opgelopen. Dit gebeurt aan de hand van uw medische dossier. Meestal schakelen beide partijen een medisch adviseur in om de medische informatie te laten beoordelen.  

In de meeste letselschadezaken vindt ook een expertiseonderzoek plaats. Dit is een eenmalig onderzoek door een onafhankelijke arts die in overleg met de tegenpartij wordt ingeschakeld om uw letsel en eventuele toekomstrisico’s vast te stellen. De uitkomst van een expertiseonderzoek is voor beide partijen bindend.

Als het rapport van de medische expert onjuiste informatie bevat, kunt u dan een verzoek tot correctie doen? U leest er alles over in dit blog.

Medische expertise letselschade

Een medische expertise heeft als doel om inzicht te krijgen in de aard en ernst van het letsel. Zo biedt het duidelijkheid over de klachten, de beperkingen en eventuele toekomstrisico’s. Op basis van het expertiserapport kan de schade worden vastgesteld, met name voor de toekomst.

Het correctierecht

Voordat de expertisearts zijn rapport opstuurt naar de tegenpartij, wordt het slachtoffer in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van zijn correctierecht. Hiermee bestaat het recht op het verbeteren, aanvullen of verwijderen van gegevens als deze:

  • onjuist of onvolledig zijn;
  • niet relevant zijn voor de zaak;
  • of onrechtmatig verkregen zijn.

U heeft het recht om onjuiste informatie, die over u verzameld is, te corrigeren. Het moet dan wel gaan over feitelijke onjuistheden. Als er feitelijke onjuistheden staan in het medische rapport, mag u zich beroepen op het correctierecht.

De feitelijke onjuistheden moeten controleerbaar zijn. Het gaat dus om fouten die gemaakt zijn bij het noteren van bijvoorbeeld uw naam, uw geboorteplaats of aan welke zijde van uw lichaam u pijn heeft.

Het correctierecht is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Het correctierecht medische expertise

U kunt dus geen beroep doen op het correctierecht als u het niet eens bent met de bevindingen en conclusies van de expertisearts. De professionele mening en conclusie van een arts is leidend.

U kunt wel aangeven dat u het niet eens bent met de informatie die in de medische expertise beschreven staat. Dit wordt dan als bijlage meegenomen.

Rechtsbijstand bij een schadevergoeding na een ongeval

Het is verstandig om na een ongeval de hulp van een letseladvocaat in te schakelen. Deze is gespecialiseerd in het opstellen van een schadeclaim en helpt u alle gemaakte én toekomstige kosten te verhalen. Zo ziet u geen schadeposten over het hoofd en vergoot u de kans op een maximale vergoeding.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij letselschade? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op