U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Werkgever niet aansprakelijk voor letsel na botsing collega’s

Kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden als een werknemer in alle haast tegen een collega aan botst, en die andere collega ten gevolge van de botsing letsel oploopt? Over die vraag boog de Rechtbank Midden-Nederland zich en deed op 6 januari 2016 uitspraak.

Polsletsel bij botsing collega’s

Een apothekersassistente werkzaam in de ziekenhuisapotheek, bracht op 10 juli 2013 medicatie rond in het ziekenhuis. De uitgifte van de medicatie moest geregistreerd worden in de patiëntendossiers. Toen de apothekersassistente een zware stapel bijgewerkte patiëntendossiers terug wilde zetten in een centrale bak op de afdeling, ging bij een verpleegkundige die bij haar in de buurt stond de pieper af.

De verpleegkundige bij wie de pieper was afgegaan haastte zich naar de patiënt. De verpleegkundige moest in een smalle doorgang achter de apothekersassistente langs maar botste tegen haar aan waardoor de patiëntendossiers omvielen. De apothekersassistente probeerde het vallen van de dossiers tegen te houden met haar linker hand. Bij deze beweging knakte er iets in de linkerpols.

Toen bleek dat de apothekersassistente geopereerd moest worden, heeft zij het voorval bij het ziekenhuis gemeld als bedrijfsongeval. De apothekersassistente is na de operatie pijnklachten blijven houden en heeft een complex regionaal pijnsyndroom ontwikkeld.

Aansprakelijkstelling werkgever voor fout van een collega

De apothekersassistente heeft de werkgever aansprakelijk gesteld voor haar schade. Primair heeft de apothekersassistente de werkgever aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek voor de fout van de verpleegkundige. Subsidiair heeft zij de werkgever aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, schending van de zorgplicht.

Beoordeling rechtbank

De rechter buigt zich eerst over de vraag of er sprake is van een fout van de verpleegkundige. De rechtbank vindt dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De handeling van de verpleegkundige, het zich achter de apothekersassistente richting een patiënt haasten, werd niet als zodanig gevaarscheppend gezien dat de verpleegkundige zich van die gedraging had moeten onthouden. Er is sprake van een toevallige samenloop van alledaagse werkomstandigheden, met voor de apothekersassistente helaas zeer onfortuinlijke gevolgen.

Zorgplicht niet geschonden

Bij de vraag of de zorgplicht door de werkgever is geschonden, oordeelt de rechtbank als volgt. Het is een feit van algemene bekendheid dat waar mensen in een beperkte ruimte met elkaar samenwerken er botsingen kunnen voorkomen. Voor dat risico behoefde de werkgever niet specifiek te waarschuwen. Ook speelt mee dat de kleine kans dat zich rond de dossierbak een botsing met ernstig letsel als gevolg niet in de lijn der verwachting lag. Er hebben zich niet eerder ongevallen voorgedaan.

De slotsom is dat het ziekenhuis noch op grond van artikel 6:170 BW, noch op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor het letsel van de apothekersassistente.

Letselschade advocaat

Meer informatie over letselschade en bedrijfsongevallen? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Rechtbank Midden-Nederland, 06-01-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op