U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken

Wanneer een persoon letselschade oploopt door gebrekkige zaken, kan daar in sommige gevallen iemand verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijke eigenaar of aansprakelijke producent

De aansprakelijke partij kan bijvoorbeeld de eigenaar van de zaak zijn. Ook als u het product te leen heeft van de eigenaar kan deze onder omstandigheden aansprakelijk zijn.

Wanneer het gebrek al bestond op het moment dat deze door de producent in het verkeer is gebracht, bijvoorbeeld wegens onjuiste constructie, is de producent vaak degene die aangesproken kan worden.

Het begrip ‘roerende zaak’

Om een andere partij verantwoordelijk te kunnen houden voor de opgelopen schade, moet er allereerst sprake zijn van een roerende zaak. Dit vereiste houdt in dat er sprake moet zijn van een ‘voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object’, die niet onroerend is.

Gebrek aan het product

Een volgende eis is dat er niet voldaan is aan de aan de zaak te stellen eisen. Dit betekent dat een product bijvoorbeeld een abnormaal kenmerk heeft. Er moet een ‘gebrek’ aan de zaak kleven. Ongelukkige plaatsing valt er door deze eis niet onder.

De zaak moet gevaar opleveren

Een derde voorwaarde is dat het gebrek een bijzonder gevaar oplevert. Een algemeen gevaar, wat gewoonlijk hoort bij het gebruik van de zaak, is niet genoeg.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een pan met kokend water oppakt en letsel oploopt doordat hij de pan laat vallen, kan niet de producent aansprakelijk stellen. Maar wanneer dezelfde pan valt omdat de hendels niet juist aan de pan bevestigd zijn, is er een goede kans dat de producent hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Bekendheid met het risico van gebrekkige zaken

Ten slotte moet het bekend zijn dat, wanneer de betreffende zaak niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, dit een bijzonder gevaar oplevert. Een risico dat tijdens het gebruik van de zaak redelijkerwijs niet bekend kon zijn kan op deze manier niet leiden tot aansprakelijkheid.

Meer informatie over letselschade voor gebrekkige zaken?

Indien u zelf letsel heeft opgelopen door een gebrekkige zaak kunt u contact opnemen met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheid voor het verhaal van uw geleden letselschade.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op