U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend?

Smartengeld is een financiële vergoeding voor het leed, de pijn en het verdriet waar slachtoffers van een ongeval mee te maken kunnen krijgen. Ofwel immateriële schade, wat de hoogte van het smartengeld berekenen ingewikkeld maakt.

Immateriële schade betreft de schade die niet in geld is uit te drukken, zoals dus leed, verdriet en gederfde levensvreugde. Dit is het tegenovergestelde van materiële schade: schade die wel in geld is uit te drukken, zoals medische kosten, huishoudelijke hulp en misgelopen inkomen.

In deze blog leest u meer over het berekenen van de hoogte van smartengeld.

Smartengeld berekenen

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is niet gemakkelijk. Meestal wordt gekeken naar vergelijkbare zaken en de hoogte van het smartengeld dat in die zaken is uitgekeerd. Om dit te achterhalen kan het ANWB Smartengeldboek geraadpleegd worden. Hierin staan gerechtelijke uitspraken over smartengeld.

Voor het berekenen van de hoogte van smartengeld wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals:

  • De leeftijd van het slachtoffer
  • Zichtbare en blijvende littekens
  • Ernst van het letsel
  • Invloed van het letsel op het verdere leven
  • Aantal medische ingrepen

De hoogte van het smartengeld kan flink oplopen. In de loop der jaren zijn er in Nederland smartengeld bedragen toegekend tot 250.000 euro. Het hoogste bedrag dat ooit in Nederland is uitgekeerd is 350.000 euro na een medische fout.

Hoewel de hoogte van het smartengeld is toegenomen, zijn de bedragen in het buitenland over het algemeen nog een stuk hoger. Veel slachtoffers zijn daarom niet tevreden met het bedrag dat ze aan smartengeld ontvangen.

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

Het smartengeld dient betaald te worden door de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. Voordat u recht heeft op een smartengeld vergoeding, is het volgende belangrijk:

  • Er moet sprake zijn van immateriële schade die door toedoen van een aansprakelijke partij is veroorzaakt.
  • De aansprakelijke partij moet zijn of haar aansprakelijkheid hebben erkend.
  • Er moet een medische eindsituatie bereikt zijn waardoor de definitieve hoogte van smartengeld kan worden vastgesteld.

Indien u smartengeld wilt claimen, is het belangrijk om u juridisch te laten bijstaan door een letselschade advocaat. De advocaat weet precies wat er komt kijken bij het berekenen van de hoogte van smartengeld en heeft kennis over alle juridische aspecten voor het claimen van letselschade.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een letselschadeadvocaat in de omgeving Utrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij zorgen ervoor dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op