U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Arbeidsongeval of beroepsziekte, wie draait op voor de kosten?

Jaarlijks lopen ongeveer 250.000 werknemers letselschade op door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Zo’n 10 procent zit na een half jaar nog steeds ziek thuis.

Werknemers betalen veelal zelf de kosten voor deze letselschade. Het gaat om een langdurige, kostbare en oneerlijke strijd voor de werknemer. Vaak hebben de verzekeraars van de werkgevers geen haast in het traject en genoeg middelen om in te zetten. Dit stelt Wim Eshuis, die onlangs promoveerde op werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

De juridische lijdensweg van de werknemer

Eshuis stelt in zijn proefschrift dat de compensatiepraktijk zoals deze nu in Nederland geldt, niet werkt. Het is een zware juridische lijdensweg voor degene die zijn schade vergoed wil zien.

In geval van werkgeversaansprakelijkheid is de eerste hobbel: wat zullen de consequenties zijn van het indienen van zo’n claim voor de verhouding tot mijn werkgever?

Als de werknemer deze hobbel neemt moet hij, om aanspraak op vergoeding te maken, aantonen dat hij letsel heeft opgelopen. Ook moet hij aantonen dat zich in de werkomstandigheden een ‘schadetoebrengend feit’ heeft voorgedaan dat tot het letsel heeft geleid. Tot slot moet hij stellen dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen – wat de werkgever op zijn beurt kan weerleggen.

Bovenstaande kan aanleiding zijn tot stevige en langdurige juridische strijd, waarbij soms meerdere medische en andere deskundigen ingeschakeld worden.

Compensatie bij arbeidsongeval?

Werknemers komen veelal na twee jaar in de bijstand. Verder worden ze onjuist bejegend en raken ze dikwijls in een sociaal isolement. De schade van de werknemers bestaat dus niet alleen uit financiële schade; misgelopen inkomen, maar ook uit immateriële schade.

De compensatie voor een arbeidsongeval of beroepsziekte is momenteel een punt van discussie bij patiëntenorganisaties, vakbewegingen en de Sociaal-Economische Raad.

Eshuis vindt dat er een nieuw systeem moet komen. Hij pleit voor een aparte collectieve verzekering of een afzonderlijke cao-bepaling. Op deze manier hoeven werknemers minder in discussie met hun werkgever en krijgen zij sneller de compensatie. Verder wil de Eshuis dat de Arbeidsinspectie onwillige bedrijven dwingt om iets aan onveilige situaties op de werkvloer te doen. “Van de overheid mag toch verwacht worden dat ze toezicht houdt op veilig en gezond werk?” aldus Eshuis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over letselschade bij beroepsziekten? Of heeft u behoefte aan een vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met een advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op