U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Casino betaalt schadevergoeding aan klant

Een kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een casino veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, omdat het tekortgeschoten is in de nakoming van een overeenkomst.

Weigeren toegang casino

Een klant van een casino in Beverwijk heeft een schadevergoeding ontvangen voor het verlies dat hij heeft geleden door een bezoek aan het casino. De klant heeft op 12 november 2013 aan het casino verzocht om hem de toegang tot het gokhuis te verbieden. De klant heeft hiervoor een toegangsverbod ondertekend, waarin hij verklaart dat hij het casino heeft verzocht om hem te toegang te verbieden voor een periode van één jaar. Ondanks het toegangsverbod is de klant tijdens de duur van het toegangsverbod meermalen toegelaten tot het casino.

Het toegangsverbod waar in deze zaak sprake van is, strekt er volgens de rechtbank toe te voorkomen dat een persoon die vreest dat hij zijn goklust onvoldoende in de hand heeft, ervoor kan zorgen dat hij gehinderd wordt om zich aan de goklust over te geven.

Zorgplicht casino

De klant stelt dat het casino de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden, door hem toe te laten in het casino. Het casino is hiermee tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Door het de klant, ondanks zijn gokverslaving en financiële problemen, toch mogelijk te maken het casino te bezoeken heeft de klant schade geleden. Het casino is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de tekortkoming.

Het casino wordt veroordeeld om een bedrag van € 1.100,00 aan schadevergoeding te betalen aan de klant.

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Meer weten over zorgplicht en aansprakelijkheid? Neem contact op met een letselschade advocaat.

Rechtbank Amsterdam, 16-10-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7276


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op