U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

De Letselschade Richtlijnen

Wanneer iemand letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval, ontstaat er vaak schade op diverse vlakken. Zo kan een slachtoffer medische kosten maken, moet hij of zij (tijdelijk) huishoudelijke hulp inschakelen, of er kan sprake zijn van studievertraging voortvloeiend uit het opgelopen letsel.

Letselschade Raad en haar richtlijnen

De Letselschade Raad is een onafhankelijke organisatie die bij wil dragen aan de duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces. Hiertoe heeft de Raad de Letselschade Richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de schadeposten die het meest voorkomen in letselschadezaken.

De letselschade richtlijnen als uitgangspunt

Een groot voordeel van deze richtlijnen is dat het overleg over de hoogte van schadevergoeding in de meeste gevallen sneller verloopt doordat gewezen kan worden op de bedragen die bepaald zijn in de richtlijn. Het betekent echter niet dat de richtlijn in alle gevallen geldt. Als de vergoedingen uit de richtlijn onredelijk zouden zijn of niet passend in de situatie van het slachtoffer, dan kan er verder overlegd worden om tot een bedrag te komen dat in het specifieke geval wél passend en redelijk is.

Richtlijn Huishoudelijke hulp

De Raad heeft voor uiteenlopende schadeposten een richtlijn ontwikkeld. Allereerst is er de Richtlijn Huishoudelijke Hulp, die de behoefte aan huishoudlelijke ondersteuning door derden betreft, zoals koken, boodschappen doen en de verzorging van kinderen.

Richtlijn Kilometervergoeding

Ten tweede bestaat er een Richtlijn Kilometervergoeding. Deze Richtlijn stelt een vaste kilometervergoeding vast voor vervoer met een personenauto, het openbaar vervoer of een taxi.

Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Ook is er een Richtlijn Zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheid houdt in het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Hieronder vallen bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden en tuinonderhoud. Als deze werkzaamheden niet meer door iemand zelf kunnen worden uitgevoerd, wordt aan de hand van deze richtlijn bepaald wat een redelijke vergoeding is om iemand anders voor de werkzaamheden in te schakelen.

Richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding

Deze richtlijn stelt normbedragen vast die aan het slachtoffer vergoed moeten worden indien hij of zij opgenomen is geweest in een ziekenhuis en/of tijdelijk in een revalidatievoorziening heeft moeten verblijven. Deze vergoeding is bedoeld om bijvoorbeeld de kosten van de aanschaf van ziekenhuiskleding en de kosten van familiebezoeken te dekken.

Richtlijn Studievertraging

De Richtlijn Studievertraging koppelt bedragen aan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden. Dit moet onderscheiden worden van schade ten gevolge van een aangepaste opleiding of opleiding op een lager niveau. Eventuele vergoedingen daarvoor moeten apart beoordeeld worden.

Meer informatie over de Letselschade Richtlijnen

Indien u vragen heeft over uw geleden letselschade, neemt dan contact met ons op. Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op