U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Deelgeschilprocedure bij letselschade: wat houdt dit in?

Een letselschadezaak verloopt niet altijd soepel als twee partijen het niet eens worden, waarna er een deelgeschilprocedure kan worden opgestart. Onderhandelingen lopen vast en dan is zo’n procedure genoodzaakt.

Er kunnen immers langdurige discussies ontstaan over zaken zoals de aansprakelijkheid, de hoogte van de schadevergoeding en de schadeposten die zijn ontstaan door het letsel.

Wat is een deelgeschilprocedure?

Een deelgeschilprocedure is een procedure die wordt gestart bij de rechter, als twee partijen in een letselschadezaak onenigheid (een geschil) hebben over een bepaald deel van de letselschadezaak, dat een afwikkeling van de schade in de weg staat. Het deelgeschil wordt voorgelegd aan de rechter die er een beslissing over neemt.

Hoe gaat een deelgeschilprocedure in zijn werk?

Voor het indienen van een verzoekschrift tot een deelgeschilprocedure met letselschade tot 25.000 euro, bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U dient het verzoek dan zelf in bij een kantonrechter.

Is er sprake van een schadebedrag van meer dan 25.000 euro? Dan heeft u wel een advocaat nodig en wordt het verzoekschrift ingediend bij de civiele rechter.

Verzoekschrift deelgeschilprocedure

In het verzoekschrift voor de aanvraag van een deelgeschilprocedure moet onder andere duidelijk worden aangegeven wat het geschilpunt is en wat de verwachte hoogte van de schadevergoeding is.

Er zijn verschillende geschilpunten waaraan u kunt denken, zoals:

  • Wie aansprakelijk is of voor welk percentage;
  • De berekening van de hoogte van schadeposten;
  • Het inschakelen van experts.

Zitting

Nadat het verzoekschrift is ingediend, worden alle betrokken partijen uitgenodigd voor een zitting. U bent niet verplicht hier heen te gaan, maar dit is wel verstandig. Tijdens de zitting kunt u uw mening geven over het deelgeschil. De tegenpartij komt ook aan het woord. Binnen 6 weken na de zitting doet de rechter een uitspraak.

U vindt meer informatie over het indienen van het verzoekschrift en de deelgeschilprocedure op de Rechtspraak.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Wilt u meer informatie over de deelgeschilprocedure? Of bent u benieuwd wat een letselschadeadvocaat kan betekenen voor uw situatie?

Utrecht Letselschade Advies kan u adviseren en bijstaan bij een deelgeschilprocedure.  Neem gerust contact op voor een kennismaking.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op