U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Fraude in letselschade

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in ongeveer 10% van de schadezaken wordt gefraudeerd. De waarde van de fraude wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro en hiervan wordt maar 30 miljoen gedetecteerd.

Fraude opsporen

Fraude kan aan het daglicht komen met behulp van onderzoek, anonieme tips, social media en dossierdocumentatie. Juridisch gezien is het lastig om de fraude te bewijzen.

In de rechtspraak is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan fraudezaken. Hierdoor wordt het steeds duidelijker aan welke regels een verzekeraar zich moet houden wanneer hij een onderzoek naar een verzekerde wil uitvoeren.

Persoonlijk onderzoek

De Hoge Raad heeft zich in het arrest van 18 april 2014 ook over fraude uitgelaten (ECLI:NL:HR:2014:942).

Volgens de Hoge Raad kan een verzekeraar overgaan op een persoonlijk onderzoek, indien zij het vermoeden heeft dat er wordt gefraudeerd.

Voordat er wordt overgegaan op persoonlijk onderzoek, dient er volgens de Hoge Raad te worden vastgesteld dat een verzekerde:

‘structureel weigert medewerking te verlenen en dat het in het kader van de vraag of sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, sprake moet zijn van een verzekerde die de verzekeraar bij de schadebehandeling ‘grondig’ en structureel misleid en/of heeft misleid’.

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verzekeraar door het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek in beginsel onrechtmatig handelt. Er is volgens de Hoge Raad sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Om deze reden is een onderzoek alleen mogelijk als de verzekeraar antwoord kan geven op de volgende twee vragen:

  • is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gerechtvaardigd?
  • hoe moet er worden omgegaan met het verkregen bewijs?

Meer informatie

Wilt u meer informatie over fraude in letselschade zaken? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op