U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door gehoorschade: claim uw schadevergoeding

Letselschade door gehoorschade kan op twee manieren ontstaan: met een oorzaak bij uzelf of onder verantwoordelijkheid van een ander. Alleen wanneer het gehoorletsel door een ander is veroorzaakt is, kunt u dit letsel claimen als schadepost bij letselschade. U heeft dan mogelijk recht op een schadevergoeding. Utrecht Letselschade Advies kan u hierbij helpen.

Soorten gehoorschade

Gehoorschade kan worden verdeeld in verschillende soorten. De soorten gehoorschade kunnen verschillende oorzaken hebben en hebben verschillende klachten tot gevolg. Een aantal voorbeelden;

  • Tinnitus houdt in dat men geluiden als bijvoorbeeld een pieptoon of ruis in het oor hoort. Dit verschijnsel wordt ook ‘oorsuizen’ genoemd. De ruis of piep kan constant aanwezig zijn of juist met vlagen. Het gaat om ‘schijngeluiden’ die ontstaan in het oor zelf, en door de hersenen als geluid worden ervaren. Veel Nederlanders hebben last van oorsuizen. De oorzaak is vaak slecht te achterhalen: het kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door blootstelling aan harde geluiden, door een afwijking aan het gehoororgaan of door psychologische (stress)klachten.
  • Hyperacusis is de overgevoeligheid voor geluid. Dit zorgt ervoor dat veranderingen in volume niet goed te verwerken zijn. Een alledaags geluid als bijvoorbeeld een claxon of het rinkelen van glazen kan dan al pijnlijk zijn en ‘hard binnenkomen’. De oorzaak van hyperacusis is vaak schade door blootstelling aan te hard geluid, maar ook deze vorm van gehoorschade kan een andere oorzaak hebben.
  • Lawaaislechthorendheid is gehoorschade op een bepaalde toonhoogte. Er is dan een dip op de geluidsfrequentie rond 4000 hertz: de toonhoogte van spraak en muziek. Deze geluiden zijn dan lastig te verstaan en onderscheiden. Lawaaislechthorendheid ontstaat vaak door de blootstelling aan harde geluiden.

Oorzaken gehoorschade

Gehoorschade kan op veel verschillende manieren ontstaan; bijvoorbeeld door ouderdom, harde geluiden, ziekte of een aangeboren afwijking. Ook zijn er verschillen in de mate van gehoorverlies. Van lichte slechthorendheid tot complete doofheid.

De oorzaak van de schade aan het gehoor is belangrijk voor een eventuele claim bij de aansprakelijke partij. In veel gevallen van gehoorschade is de oorzaak onbekend, of wordt de gehoorschade veroorzaakt door ouderdom of ziekte. Het ontstaan van de schade is dan niet te wijten aan een ander en de gehoorschade kan dan niet als letselschade geclaimd worden.

Wanneer de oorzaak van de gehoorschade te herleiden is naar een tegenpartij, is het mogelijk die tegenpartij aansprakelijk te stellen. Het claimen van schadeposten als smartengeld of vergoeding van onkosten is dan mogelijk.

Smartengeld na gehoorschade

Het claimen van smartengeld na gehoorschade is in verschillende situaties mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Bij blootstelling aan lawaai op het werk; bijvoorbeeld als barmedewerker, motorsurveillant of productiemedewerker.
  • Bij gehoorschade na mishandeling.
  • Bij gehoorschade na een ongeval met een aansprakelijke partij.

Gehoorschade door arbeidsomstandigheden

Een werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een goede werkplek. Daar horen ook bepaalde geluidsnormen bij. In de Arbowet is omschreven op welke geluidsgrens het risico op lawaaislechthorendheid ontstaat. Bij blootstelling aan (langdurig) geluid boven de 80 decibel moet de werkgever verplicht gehoorbescherming aanbieden. Ook de werknemer zelf heeft een verantwoordelijkheid: de werknemer is verplicht om de gehoorbescherming te gebruiken bij een ‘gemiddelde dagdosis’ geluid die hoger is dan 85 decibel.

Wanneer er schade aan het gehoor is opgelopen tijdens het werk, bijvoorbeeld door langdurige onbeschermde werkzaamheden aan een luide machine, is het mogelijk uw werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen.

Gehoorschade na mishandeling

Een mishandeling kan gehoorschade tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld omdat u op uw hoofd geraakt wordt of omdat u ten val komt en daarbij iets raakt. Het is dan mogelijk om de veroorzaker van de letselschade (ook) aansprakelijk te stellen voor de gehoorschade.

Gehoorschade na knal of verkeersongeval

Een enkele knal of explosie kan al permanente letselschade aan het gehoor opleveren. Wanneer een hard geluid dichtbij het oor ontstaat, veroorzaakt dit al snel een piep of ruis. In de meeste gevallen verdwijnt dit weer, maar ook een enkele ‘schokgolf’ van geluid kan al permanente schade opleveren.

Gehoorschade na een knal of explosie kan veroorzaakt zijn door een andere partij, bijvoorbeeld door een verkeersongeval. In dit geval is het mogelijk deze partij aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Utrecht Letselschade Advies kan u hierover adviseren.

Hulp bij het claimen van gehoorschade

Het objectief vaststellen van gehoorschade is erg complex, terwijl dit wel nodig is voor de bewijsvoering. Voor het vaststellen en claimen van schade is een letselschade advocaat daarom onmisbaar.

Utrecht Letselschade Advies helpt slachtoffers van letselschade om hun leven weer op de rit te krijgen. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken.

Hebt u te maken met een van bovenstaande situaties? Of hebt u gehoorschade opgelopen door een andere oorzaak waarbij een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden? Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op