U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is smartengeld en wanneer heb ik hier recht op?

Als opgelopen immateriële schade op een aansprakelijke partij verhaald kan worden, dan wordt deze letselschade vergoed door middel van het zogenaamde smartengeld.

Bij letselschade wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

  • Materiële schade betreft de financiële schade en is dus in geld uit te drukken. Denk hierbij aan medische kosten die u door het ongeval maakt en eventuele hulp in de huishouding. Ook inkomensverlies kan gerekend worden onder materiële schade.
  • Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken. Het betreft hier de pijn en het psychische leed dat veroorzaakt is door het opgelopen letsel.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

Om in aanmerking te komen voor smartengeld moet er dus sprake zijn van immateriële schade en er moet de aansprakelijkheid voor de letselschade zijn erkend. Het psychisch leed dat u ervaart, moet bovendien een direct verband hebben met het letsel dat u heeft opgelopen. Het is daarom altijd belangrijk dat u direct na een ongeval een (huis)arts bezoekt. Deze maakt voor u een medisch dossier dat u kunt gebruiken als bewijsmateriaal.

Smartengeld claimen

Voordat u smartengeld kunt claimen, dient u eerst de tegenpartij aansprakelijk te stellen door middel van een schriftelijke aansprakelijkstelling. Pas als de aansprakelijkheid is erkend, kunt u uw schade, inclusief het smartengeld, claimen.

Lees ook: Voorbeeldbrief letselschade: hoe stel je iemand aansprakelijk?

Hoogte van smartengeld berekenen

Hoeveel smartengeld kan ik verwachten? De hoogte van het smartengeld verschilt per letselschadezaak en is een complexe berekening. Psychisch leed en verdriet is namelijk moeilijk uit te drukken in geld.

Voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld wordt onder andere gekeken naar de impact op het verdere leven en de leeftijd van het slachtoffer.

Omdat de hoogte vaststellen van smartengeld een complexe berekening betreft, is het ANWB Smartengeldboek ontwikkeld. Deze gids bevat een verzameling rechterlijke uitspraken over smartengeldvergoedingen, ingedeeld naar soort en ernst van het letsel. Hierdoor kan de gids dus dienen als leidraad voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Lees ook: Hoogte van smartengeld: afhankelijk van de duur van het leed?

Hoogte smartengeld stijgt

De hoogte van de smartengeldvergoeding stijgt. Steeds vaker keren rechters hogere bedragen uit ter vergoeding van immateriële schade. De laatste jaren zijn bijvoorbeeld bedragen tot 350.000 euro toegekend aan slachtoffers van brandstichting, mishandelingen en medische missers.

Lees ook: Hoogste vergoeding smartengeld: arts vergeet patiënte te vertellen dat ze kanker heeft.

Hulp bij claimen smartengeld

Voor het vaststellen en claimen van smartengeld is een letselschade advocaat onmisbaar. Utrecht Letselschade Advies helpt slachtoffers van letselschade om hun leven weer op de rit te krijgen en met het claimen van smartengeld. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken. Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op