U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

De top 5 gevaarlijkste verkeerssituaties in Utrecht

Jaarlijks lopen honderden Utrechters en duizenden Nederlanders schade op bij een ongeval in het verkeer. Het landelijk aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongelukken daalt nog bijna ieder jaar, maar letselschade in het verkeer komt nog vaak voor. Gelukkig is blikschade de meest voorkomende schade na een verkeersongeval.

Letselschade bij verkeersongeval in Utrecht

In de stad Utrecht zijn verschillende verkeerssituaties waarvan bekend is dat er vaak ongevallen gebeuren. Dit zijn zowel ongevallen met enkel blikschade als ongevallen waarbij ook letselslachtoffers zijn. Uiteraard zijn de locaties waar de meeste ongevallen plaatsvinden ook vaak de drukkere punten in de stad. Onoverzichtelijke locaties met maar weinig verkeer hebben vaak minder ongevallen tot gevolg, simpelweg omdat hier minder verkeer is.

Top 5 verkeerssituaties in Utrecht met de meeste ongelukken

De Gemeente Utrecht houdt een overzicht bij van de gemelde ongevallen en schades op de Utrechtse wegen. Dit wordt verzameld in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Hierin vind je een opsomming van de meest onveilige verkeerslocaties in Utrecht. Hierbij de top 5!

1. Tweede Daalsebuurt: kruisingen met zijwegen op de Amsterdamsestraatweg

De gevaarlijkste locatie van Utrecht is de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van de Tweede Daalsebuurt. Althans, de locatie met de meeste ongevallen. Op dit stuk van de Amsterdamsestraatweg komen veel zijwegen uit. De Bloemenbuurt (met straatnamen als Acaciastraat, Jasmijnstraat, Leliestraat of de Violenstraat) mondt hier uit op de drukke Amsterdamsestraatweg.

Onoverzichtelijke zijwegen die met de fietspaden kruisen, veel oversteekpunten voor voetgangers en fietsers, remmend verkeer voor de parkeervakken en de vele horecagelegenheden in combinatie met de drukke weg waar men 50 km per uur rijden mag… een opsomming als deze geeft al genoeg redenen om aan te nemen dat dit inderdaad een onveilige verkeerssituatie is, waar ongevallen aan de orde van de dag zijn.

2. Lombok: kruisingen met zijwegen op de Kanaalstraat

De tweede plaats in de lijst met gevaarlijkste verkeerslocaties van Utrecht gaat naar de wijk Lombok. De situatie aan de Kanaalstraat is vergelijkbaar met bovenstaande schets van de Amsterdamsestraatweg, alleen zijn er op de Kanaalstraat (nog) meer voetgangers en kruisende verkeersstromen. Ook al ligt het snelheidslimiet lager (30), niet elke gemotoriseerde verkeersdeelnemer lijkt zich aan de maximum snelheid te houden. Op de kruispunten van de Kanaalstraat met de Damstraat, Sumatrastraat, Javastraat of de Borneostraat komen veel ongevallen voor.

Goed om te weten: om de Kanaalstraat veiliger te maken, is de gemeente bezig met een plan van aanpak voor een nieuwe inrichting.

3. Centrum: omgeving Neude/Voorstraat

Op de derde plaats in deze gevaarlijke verkeerslocaties: een stukje uit de omgeving van Utrecht Centrum. De Neude, de Voorstraat, de Potterstraat en het Jansveld: er zijn wel dan weinig auto’s in dit deel van Utrecht, het aantal fietsers, brommers en stadsbussen ligt er des te hoger. De drukte, smalle fietspaden, vele voetgangers en onoverzichtelijke oversteekpunten zorgen helaas voor onveilige situaties. De hoeveelheid gemelde blikschade is hier een stuk lager dan op de andere punten uit de top 5; het aantal gewonden echter het hoogst.

Ook voor de Voorstraat geldt dat de gemeente aan een nieuwe inrichting werkt. Op moment van schrijven zijn de werkzaamheden zelfs al gestart.

4. Zuilen: kruising Amsterdamsestraatweg met Marnixlaan

Dit grote kruispunt lijkt op het eerste gezicht misschien niet heel gevaarlijk, toch gaat het hier regelmatig fout. Over de Amsterdamsestraatweg en de Marnixlaan komen dagelijks veel fietsers, scooters en automobilisten. De ongelukken gebeuren waarschijnlijk doordat zowel fietsers als auto’s tegelijk groen licht hebben, en dus op elkaar moeten wachten. Dit gebeurt in alle richtingen van dit kruispunt, en deze systematiek is op Utrechtse kruispunten niet altijd gebruikelijk. Ook is het verboden om linksaf te slaan voor verkeer vanaf de Cartesiusweg terwijl de weginrichting hier niet op is aangepast. Een ongeluk is dan snel gebeurd.

5. Hoograven: kruispunt ’t Goylaan

De ‘ovonde’ op ’t Goylaan is vrij recent aangelegd, maar toch al een van de locaties met de meeste ongevallen in Utrecht. Dit stuk van de zuidelijke binnenring is enkele jaren geleden opnieuw ingericht als ‘stadsboulevard’ en toen teruggebracht van een dubbelbaans naar enkelbaans weg. Het oude kruispunt is vervangen voor een moderne vorm van de rotonde, een ‘ovonde’. Deze verkeerssituatie wordt niet door iedereen begrepen en is ook niet altijd even overzichtelijk: vandaar dat deze locatie een plek in de top 5 heeft verdiend.

In de zomer van 2020 wil de Gemeente Utrecht de ovonde opnieuw inrichten. Het vergroten van dit verkeersplein en het creëren van extra ruimte voor overstekende voetgangers en fietsers moet ervoor zorgen dat dit punt snel weer uit de lijst met onveilige verkeerssituaties kan verdwijnen.

Letselschade in het verkeer: letselschadeadvocaat inschakelen

Wanneer u bij een verkeersongeval letsel oploopt, kunt u hier de schadeveroorzaker voor aansprakelijk stellen. Heeft u letselschade opgelopen bij een aanrijding in het verkeer? Neem dan contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Wij helpen u bij de gehele afwikkeling van de letselschadezaak. Neem contact met ons op voor een kennismaking. Het eerste kennismakingsgesprek is bij Utrecht Letselschade Advies is altijd gratis.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op