U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Juridische staat schadeaangifteformulier

U heeft een verkeersongeval gehad. Dat is erg vervelend, met name als er schade is ontstaan. Na een aanrijding vult u samen met de tegenpartij een schadeaangifteformulier in. Maar wat is nou eigenlijk de juridische staat van zo’n formulier? We vertellen u er graag meer over.

Hoe vul ik een schadeaangifteformulier in?

Bij het verzekeren van uw auto krijgt u een Europees schadeaangifteformulier van uw verzekeringsmaatschappij. Het is belangrijk om dit na het ongeval zo snel mogelijk in te vullen, zodat u geen belangrijke informatie vergeet.

Op het schadeaangifteformulier vult u in wat er is gebeurd, welke situatie er op u van toepassing is en maakt u een situatieschets. Het is ook belangrijk om zoveel mogelijk andere informatie te verzamelen, bijvoorbeeld gegevens van getuigen en foto’s. Tenslotte ondertekenen beiden partijen het schadeaangifteformulier.

Wist u dat u recht heeft op gratis juridische bijstand als u gewond bent geraakt door een verkeersongeval? Neem contact op met een letselschadeadvocaat voor meer informatie.

Vul altijd een schadeaangifteformulier in

Het is belangrijk om altijd een schadeaangifteformulier in te vullen, ook al lijkt het misschien dat er geen schade aan uw voertuig is. Naderhand kan blijken dat er toch schade aan uw voertuig is of dat u door het ongeval lichamelijke klachten krijgt. Met de gegevens op het formulier kunt u uw schade nog altijd verhalen op de tegenpartij.

Tegenpartij is het niet eens met het schadeaangifteformulier

Het schadeaangifteformulier is een belangrijk onderdeel van het bewijs voor de verzekeraar die de schade moet vergoeden. Aan de hand daarvan bepaalt de de verzekaar of zij een expert moet inschakelen en of zij de schade moet vergoeden.

Helaas gebeurt het wel eens dat de tegenpartij naderhand bij de verzekeraar aangeeft het niet eens te zijn met de situatie die is ingevuld op het schadeaangifteformulier. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de een aangeeft dat de tegenpartij achteruitreed, terwijl de ander zegt stil te hebben gestaan. Dit is natuurlijk van grote invloed op de bepaling welke partij verantwoordelijk is voor de schade.

Is een schadeaangifteformulier bindend?

Een schadeaangifteformulier wordt gezien als een akte. Er zijn twee verschillende soorten aktes: een authentieke en een onderhandse. Een authentieke akte wordt opgemaakt door iemand die hiervoor bevoegd is , zoals een ambtenaar, een notaris of een advocaat.

Een onderhandse akte geldt als dwingend bewijs. Dit betekent dat dit niet genegeerd kan worden in een juridisch traject. De tegenpartij kan overigens wel bewijs aanleveren als deze het niet eens is met het schadeaangifteformulier.

Fout in het schadeaangifteformulier

Het kan natuurlijk gebeuren dat u er achteraf achter komt dat er een fout in het schadeaangifteformulier staat. Na het invullen van het schadeaangifteformulier heeft u deze samen met de tegenpartij ondertekend. Door het onderteken van het formulier gaat u akkoord met de informatie die erop staat. U kunt eventuele fouten dus niet meer eenzijdig ongedaan maken; wel met inspraak van de tegenpartij.

Europees schadeaangifteformulier

U kunt een verkeersongeval hebben gehad in Nederland, maar natuurlijk ook in een ander land. Gelukkig is het schadeaangifteformulier overal in Europa hetzelfde. U kunt deze dus op dezelfde manier invullen als dat u zou doen bij een verkeersongval in Nederland.

Let er wel goed op dat de tegenpartij en u elkaar goed begrijpen, voordat u het formulier ondertekent.

Schakel bijstand in van een letselschade advocaat       

Om een proces als dit soepel te laten verlopen, heeft u bijstand nodig. Een letselschade advocaat is ervaren met letselschadezaken en weet precies waar u mee geholpen bent. Met deze hulp kunt u de juiste claim indienen en een maximale vergoeding eisen.

Heeft u vragen of wilt u dat Utrecht Letselschade Advies uw zaak afwikkelt? Neem dan contact met ons op. Het eerste kennismakingsgesprek bij Utrecht Letselschade Advies is altijd gratis.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op