U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Kind valt van speeltoestel: is de gemeente aansprakelijk?

Kinderen zijn over het algemeen speels, actief en kwetsbaar en het is daarom niet gek dat kinderen een verhoogd risico hebben op het oplopen van letselschade.

Elke gemeente heeft wel speeltoestellen in openbare ruimtes. Dit zijn fijne plekken voor kinderen om te spelen, klauteren en te springen, maar soms gaat het mis. Door een val van een speeltoestel kan een kind zich lelijk bezeren en een val op het hoofd kan zelfs ernstige gevolgen hebben. Verwondingen door een val van een speeltoestel kunnen dusdanig erg zijn dat een traumahelikopter nodig kan zijn.

Is de gemeente aansprakelijk als een kind letselschade oploopt door een val van een speeltoestel voor openbaar gebruik?

Strenge veiligheidseisen

Een speeltoestel moet aan strenge veiligheidseisen en -voorschriften voldoen. U kunt hierbij denken aan:

  • Eisen aan de ondergrond. Deze moet gemaakt zijn van het juist materiaal om een val te verzachten en bovendien regelmatig onderhouden worden.
  • Eisen aan de afmetingen van openingen en gaten om te voorkomen dat een kind klem komt te zitten.
  • Tijdige veiligheidsinspecties door een keuringsinstelling.

Er bestaat zelfs een specifieke wetgeving die omschrijft wat de veiligheidseisen zijn en hoe de speeltoestellen veilig gehouden moeten worden: het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS).

Als een speeltoestel in een openbare ruimte geplaatst is, moet de gemeente er dus op toezien dat het toestel aan de eisen van de wetgeving voldoet.

Gemeente aansprakelijk stellen

Of de gemeente aansprakelijk is voor de letselschade die een kind oploopt door een val uit een speeltoestel, is geheel afhankelijk van de toedracht van het ongeval en de omstandigheden. Als het speeltoestel niet aan de gestelde veiligheidseisen voldeed of gebreken vertoonde, dan is het vaak mogelijk om de gemeente met succes aansprakelijk te stellen. Het kan ook zijn dat de producent van het speeltoestel aansprakelijk is bij een gebrek aan het speeltoestel.

Om hier antwoord op te kunnen geven, zal na het ongeval onderzocht moeten worden wat er precies is gebeurd, of er gebreken waren aan het speeltoestel of dat de gemeente haar zorgplicht heeft geschonden door dit niet frequent te laten keuren.

Voor een gedegen onderzoek naar de toedracht van het ongeval en een onderbouwing van de aansprakelijkheid is een ervaren letselschadeadvocaat onmisbaar.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Heeft uw kind letsel opgelopen door een val uit een speeltoestel en wilt u onderzoeken of u de gemeente aansprakelijk kunt stellen? Een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Neem gerust contact op voor een kennismaking.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op