U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letsel na geweldsmisdrijf

Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf, wordt hij of zij er soms mee geconfronteerd dat er weinig kans op vergoeding van het geleden letsel bestaat. Wat echter veel mensen niet weten, is dat het feit dat de dader of eventueel de verzekeringsmaatschappij de schade niet vergoeden, nog niet hoeft te betekenen dat het slachtoffer zelf met alle kosten blijft zitten.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Voor dit soort gevallen is namelijk in 1976 het Schadefonds Geweldsmisdrijven opgericht. Dit fonds wordt gefinancierd en beheerd door het ministerie van justitie. Het Schadefonds komt mensen financieel tegemoet die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf en daar ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel aan hebben overgehouden.

Financiele tegemoetkoming bij geweldsmisdrijf

De tegemoetkoming kan bestaan uit materiele (zoals inkomensverlies) én immateriële schadevergoeding (zoals het verdriet dat het slachtoffer als gevolg van het geweld ervaart). Er zijn wel een aantal vereisten opgesteld om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Zo moet het misdrijf in Nederland zijn gepleegd.

Bovendien moet er sprake zijn van een opzettelijk (‘willens en wetens’) gepleegd geweldsmisdrijf. Onder een geweldsmisdrijf wordt zowel verstaan lichamelijk geweld zoals mishandeling, en geestelijk geweld zoals dwang of bedreiging. Bij de beoordeling van het misdrijf vormt de Commissie van het Schadefonds zich zelfstandig een oordeel over dat wat er gebeurd is en is daarbij niet gebonden aan het oordeel van de rechter. Belangrijk is wel dat het slachtoffer de gebeurtenissen aannemelijk kan maken.

Uitkering naar redelijkheid en billijkheid

Zodra aannemelijk is dat het slachtoffer weinig kans op vergoeding maakt, keert het Schadefonds uit. Niet de totale letselschade wordt door het fonds vergoed, maar een bedrag naar redelijkheid en billijkheid.

Meer informatie over letsel na een geweldsmisdrijf?

Indien u het slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf en vragen heeft over uw geleden schade, dan kunt u contact met ons opnemen. Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op