U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade als vrijwilliger: wie is aansprakelijk?

Ze vervullen belangrijke rollen op sportscholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties: vrijwilligers. Vaak zijn ze zelfs onmisbaar. Goed voor vrijwilligers zorgen is daarom heel belangrijk: ook wanneer het niet goed gaat. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een zorgplicht, en is het belangrijk om als werkgever van vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Maar in hoeverre is een organisatie verantwoordelijk voor haar vrijwilligers en hoe ver gaat de zorgplicht? We vertellen u er meer over in dit blog.

Letselschade voor vrijwilligers in het Burgerlijk Wetboek

De bepaling voor letselschade voor vrijwilligers is opgenomen in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin is opgenomen dat:

hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 t/m 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

In andere woorden betekent dit dat een organisatie verantwoordelijk is voor de vrijwilliger en aansprakelijk gehouden kan worden voor schade die een vrijwilliger lijdt. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid: dan is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de schade (“voor de gevolgen van het ongeval” óf “voor de schade”).

Schadeposten

Vrijwilligers zijn vaak actief bij een organisatie met weinig financiële middelen, zoals verenigingen en sportclubs. Daarom is het goed voor te stellen dat u er als vrijwilliger moeite mee heeft om de organisatie aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.

Dat betekent niet dat u een clubbelang boven uw eigen belangen moet stellen. Bovendien zijn organisaties meestal verzekerd voor aansprakelijkheid. Dat betekent dat de verzekeraar uw schade moet vergoeden en dat u de letselschadezaak dus niet tegen de organisatie voert, maar tegen de verzekeraar. Het is dus voor uzelf belangrijk om de organisatie wel aansprakelijk te stellen. Twijfelt u hierover of wilt u op actie overgaan? Win altijd juridisch advies in van een letselschadeadvocaat. Wij kunnen de organisatie ook uitleggen hoe de zaak in zijn werking gaat om de band tussen u goed te beschermen.

Soms kan een letselschadezaak tot veel meer schade leiden dan op het eerste gezicht gedacht. Naast medische onkosten kunt u denken aan:

  • Misgelopen inkomsten door ziekte;
  • Reiskosten of parkeerkosten als u naar de huisarts of het ziekenhuis moet;
  • Geen gebruik kunnen maken van een al betaalde cursus of sportschoolabonnement;
  • Een reis die u door het ongeluk niet meer kunt maken;
  • Kinderopvang;
  • Een hondenuitlaatservice;
  • Hulp in het huishouden
  • Smartengeld.

Hulp bij claimen van schadeposten bij letselschade

Voor het vaststellen en claimen van schadeposten is een letselschadeadvocaat onmisbaar. Utrecht Letselschade Advies helpt slachtoffers van letselschade om hun leven weer op de rit te krijgen en met het claimen van schadeposten. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken.

Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op