U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door storm: wie is aansprakelijk?

Hoewel een storm in Nederland niet heel vaak voorkomt, kan een storm voor flinke overlast en schade zorgen. Zo kan het zelfs voorkomen dat u letselschade oploopt door bijvoorbeeld omgevallen bomen of afgewaaide dakpannen. De vraag die dan vaak opspeelt is: kan ik mijn letselschade op iets of iemand verhalen en heb ik recht op een schadevergoeding?

Aansprakelijkheid storm is situatieafhankelijk

Voorkomen is beter dan genezen. Als er een zware storm over het land raast, kunt u natuurlijk het beste binnenblijven. Toch kan het gebeuren dat u over straat moet en letselschade oploopt.

Letselschade door vallende dakpan

U kunt bijvoorbeeld geraakt worden door een dakpan die van een dak afvalt. U kunt dan proberen de eigenaar van het huis aansprakelijk te stellen. Voorwaarde is wel dat de eigenaar het ongeluk had kunnen voorkomen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet bewijzen dat het huis achterstallig onderhoud had. Bij een zware storm is er echter al snel sprake van onmacht. De meeste daken zijn namelijk niet volledig bestand tegen zulke zware stormen. De huiseigenaar kan ik dat geval niet aansprakelijk worden gehouden.

Schade door omgevallen boom

Als er sprake is van letselschade door het omvallen van een boom of afgewaaide takken, dan kan de eigenaar of de gemeente enkel aansprakelijk worden gehouden als de zorgplicht ten aanzien van het onderhoud is geschonden. De boom moet dus bijvoorbeeld aantoonbaar verrot zijn geweest. Hoewel er dus mogelijkheden zijn om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade door een omgevallen boom of afgewaaide takken, blijkt er in de praktijk vaak sprake te zijn van onmacht als dit gebeurt tijdens een storm.

Discussie over aansprakelijkheid soms erg complex

Behalve letselschade door dakpannen of omgevallen bomen, zijn er natuurlijk meer situaties te bedenken waarbij een storm nare ongelukken veroorzaakt.  Zo liepen in 2015 maar liefst 4 mensen letselschade op, omdat tijdens een bouwproject op de Uithof in Utrecht een torenkraan omviel als gevolg van een zware storm. Het vaststellen van de aansprakelijkheid bleek hier een complexe kwestie, omdat er moest worden bewezen dat de torenkraan niet voldeed aan de eigenschappen die men mocht verwachten.

Letselschade door storm

Heeft u letselschade opgelopen tijdens een storm? En twijfelt u of er iemand aansprakelijk is? Laat u dan informeren door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij helpen slachtoffers door heel Nederland om hun leven weer op de rit te krijgen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op