U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Case: letselschade door omgevallen torenkraan op de Uithof

BAM heeft in opdracht van Stichting Studenten Huisvesting Utrecht de opdracht gekregen tot het bouwen van een grootschalig studentencomplex op de Uithof in Utrecht.

Tijdens dat bouwproject heeft er een ongeval plaatsgevonden met een torenkraan. Als gevolg van een storm is de torenkraan omgewaaid en op het universiteitsgebouw terechtgekomen. Bij het ongeval hebben vier mensen letselschade opgelopen.

Betrokken partijen

Bij het bouwproject waren verschillende partijen betrokken.

De BAM als hoofdaannemer van het project had de betreffende torenkraan gekocht van Transmate. De kraan is aan Transmate geleverd door Terex, een Duitse firma. Terex heeft funderingsankers laten maken door een Tjechische firma.

Aansprakelijkheid schade

De Universiteit heeft de BAM aansprakelijk gesteld voor de schade. De BAM heeft vervolgens Transmate en Terex aansprakelijk gesteld. Transmate op grond van productaansprakelijkheid en Terex op grond van de onrechtmatige daad. Terex en BAM kiezen voor Nederlands recht als toepasselijk recht.

Productaansprakelijkheid en onrechtmatige daad

De vordering van de BAM op grond van productaansprakelijkheid wordt afgewezen. De vordering van de BAM jegens Terex op grond van de onrechtmatige daad, wordt ook afgewezen.

Non-conformiteit, artikel 7:17 BW

De vordering ten aanzien van de leverancier Transmate, kan toewijsbaar zijn maar dan dient de non-conformiteit van de fundamenten van de kranen wel vast komen te staan. Voorts dient dan vast komen te staan dat deze non-conformiteit de oorzaak is van het omvallen van de torenkraan.

Om voornoemde vragen te kunnen beantwoorden, beschikt de rechtbank over onvoldoende informatie. De rechtbank is voornemens om daarvoor een deskundige te benoemen.

Bron: rechtbank Midden-Nederland, 9 juli 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4358, BAM/Transmate en Terex.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op