U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade en schadeberekening

Een slachtoffer van letselschade kan door minder werken schade lijden omdat hij minder inkomen heeft. Die schade wordt netto berekend. Er wordt een vergelijking gemaakt van het inkomen zonder en met ongeval. Voor een korte periode is dat redelijk in te schatten. Als de schade voor meerdere jaren moet worden berekend, spelen ook de fiscale regels een belangrijke rol.

Aanpassing inkomstenbelasting bij letselschade

De regering is voornemens om de fiscale regels aan te passen. Daartoe is een voorstel gedaan door de commissie Van Dijkhuizen. Men wil onder meer de inkomstenbelasting aanpassen. Het voorstel is om van vier naar twee schijven te gaan. Het laagste tarief van 37% gaat dan gelden tot een inkomen van € 62.500,00. Over het meerdere wordt 49% inkomsten belasting geheven.
Feitelijk wordt de inkomstenbelasting verlaagd omdat het lage tarief van de eerste schijf (37%) verder doorloopt en het tarief van de tweede schijf onder het huidige maximale tarief (52%) wordt gesteld.

Financiering van het voordeel

De financiering van het voordeel vindt plaats door veel aftrekposten af te schaffen. Ook wordt de hypotheekrente aftrek verminderd en moet de btw worden verhoogd naar 23%.

Gevolgen afwikkeling letselschade

Het voorstel is nog geen wet. Vast staat wel dat er in de toekomst belangrijke fiscale wijzigingen zullen optreden. Bij een letselschade die op de toekomst ziet is het daarom van belang om niet aan deze verandering voorbij te gaan.

Meer informatie over letselschade en schadeberekening?

Wilt u meer weten over letselschade en schadeberekening? Neem contact op met een van onze ervaren letselschade advocaten.

 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op