U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade opgelopen tijdens vrijwilligerswerk: wie is aansprakelijk?

Als u letselschade oploopt tijdens werktijd kunt u in veel gevallen uw werkgever met succes aansprakelijk stellen. De werkgever heeft namelijk een zeer strenge zorgplicht ten aanzien van haar werknemers.

Hoe zit dat met vrijwilligerswerk? Wie is aansprakelijk als een vrijwilliger letselschade oploopt?

Vereniging of organisatie aansprakelijk

Vrijwilligers werken vaak voor een vereniging of organisatie. Net als op een werkgever van een bedrijf, rust er op een organisatie een strenge zorgplicht ten aanzien van werknemers, maar ook ten aanzien van vrijwilligers. Volgens de wet geldt de zorgplicht namelijk ook als je een ander werkzaamheden laat verrichten zonder dat er een arbeidsovereenkomst is opgesteld.

In lid 4 van artikel 7:658 BW staat hierover het volgende opgenomen:

“Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.”

Uit deze zin blijkt dat een vereniging of organisatie in beginsel aansprakelijk is als een vrijwilliger letselschade oploopt tijdens haar werkzaamheden. De meeste verenigingen of organisaties hebben daarom een goede aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om vrijwilligers goed te verzekeren tijdens werkzaamheden.

Opzet en bewuste roekeloosheid

Hoewel de vereniging of organisatie in beginsel aansprakelijk is, zijn er situaties waarin er sprake is van eigen schuld. Als de vrijwilliger zich bewust roekeloos heeft gedragen of met opzet een ongeval heeft veroorzaakt, dan is de vereniging of organisatie niet aansprakelijk.

Als er met de verzekeraar discussie komt, dan zal de rechter moeten beslissen of er daadwerkelijk sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de vrijwilliger. De vereniging of organisatie moet in dat geval bewijsmateriaal aanleveren om onder de aansprakelijkheid uit te kunnen komen.

Juridische hulp bij letselschade door vrijwilligerswerk

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij helpen u bij de gehele afwikkeling van de letselschadezaak.

Lees meer over onze dienstverlening op onze pagina: Letselschade door arbeidsongeval en beroepsziekte.

Neem contact op voor een kennismaking. Het eerste kennismakingsgesprek is bij Utrecht Letselschade Advies altijd gratis.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op