U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Mentorschap, bewind of curatele: de beschermingsmaatregelen uitgelegd

Als je slachtoffer bent geworden van letselschade kan dat ingrijpende gevolgen hebben. De lichamelijke of psychische klachten kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen of dat je jouw financiële situatie niet meer kan regelen.

In zo’n geval is er de mogelijkheid tot een beschermingsmaatregel.

Beschermingsmaatregelen

Er zijn drie beschermingsmaatregelen:

  1. mentorschap
  2. bewind
  3. curatele

1. Mentorschap

Het mentorschap is er voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bijvoorbeeld de keuze tussen het wel of niet zelfstandig blijven wonen. Een mentor kan samen met de betrokkene helpen bij het nemen van de beslissingen.

2. Bewind

Een bewindvoerder beschermt mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet goed kunnen omgaan met hun (toekomstige) geld en bezittingen. Bewind heet ook wel beschermingsbewind of meerderjarigenbewind.

3. Curatele

De meest vergaande beschermingsmaatregel is curatele. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest het gezag over de kinderen. Het betreft mensen die niet zelfstandig over hun persoonlijke en financiële zaken kunnen beslissen. Ook kan het zijn dat zij zonder beschermingsmaatregel hun eigen veiligheid of de veiligheid van anderen in gevaar brengen.

Aanvraagprocedure

Een beschermingsmaatregel wordt aangevraagd bij de kantonrechter. De maatregel kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de familie, de gezaghebbende of een professional (zoals de zorginstelling of de officier van justitie). Hierbij is het niet vereist om een advocaat in te schakelen. Als er al eerder een maatregel is opgelegd dan kan een nieuwe maatregel ook door de huidige curator, bewindvoerder of mentor worden aangevraagd.

Na de indiening van het verzoekschrift ontvangen de betrokken partijen een uitnodiging voor een zitting. Tijdens de zitting wordt het verzoek tot de beschermingsmaatregel besproken. Deze zitting is niet openbaar.

Na de zitting zal de kantonrechter de maatregel toewijzen of afwijzen. Als de kantonrechter de maatregel afwijst, heeft hij de mogelijkheid om in plaats van de aangevraagde maatregel een lichtere of tijdelijke maatregel in te stellen.

Letselschade advocaat

Meer weten over letselschade en beschermingsmaatregelen? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij helpen slachtoffers van letselschade om hun leven weer op de rit te krijgen.

Neem contact op 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op