U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Niet Aangeboren Hersenletsel en letselschade

Dit artikel geschreven door Jan Willem Koeleman († 2017) van Utrecht Letselschade Advies en is verschenen in de nieuwsbrief van Professionals in NAH.

Het leven is soms niet eerlijk. Een ongeval zit in een klein hoekje. Een moment van onoplettendheid kan enorme gevolgen hebben. Een automobilist die zijn aandacht er even niet bij heeft of een stoeptegel die los ligt. Met het toegenomen gebruik van social media in het verkeer, nemen de risico’s in het dagelijks leven alleen maar toe.

Lichamelijk letsel is er in soorten en maten: groot, klein, ernstig, van voorbijgaande aard en met blijvende gevolgen. Vaak wordt er in eerste instantie in het ziekenhuis op bepaalde zaken gefocust. Er worden röntgenfoto’s genomen om na te gaan of er niets gebroken is. Soms wordt aan andere zaken geen aandacht geschonken en komen die pas later naar voren. Vaak is dat bij niet-aangeboren hersenletsel het geval.

Niet Aangeboren Hersenletsel vaak lastig vast te stellen

Een gebroken been is eenvoudig vast te stellen aan de hand van een foto. Anders is het met hoofdletsel dat is ontstaan door een val of een klap die het hoofd heeft gemaakt bij het ongeval. Niet al het hoofdletsel is goed op een scan waar te nemen. Vaak is de behandelend specialist niet bedacht op gedragsveranderingen.

Het is noodzakelijk om als advocaat met regelmaat en in alle rust met het slachtoffer te praten. Het is daarbij van belang om ook met de naasten te spreken, om na te gaan hoe zij de situatie ervaren en welke veranderingen zij opmerken ten aanzien van de situatie voor het ongeval. Normaal gesproken moet de situatie na verloop van tijd verbeteren en wordt het slachtoffer weer de oude.

Helaas blijkt dat niet altijd het geval. Soms zijn er veranderingen in het gedrag opgetreden. Dingen die men vroeger goed en probleemloos kon verrichten leveren na het ongeval problemen op. Maar ook een verhoogde prikkelbaarheid of een ander (gedrags-) patroon kunnen gaandeweg ontstaan. De advocaat moet goed luisteren en doorvragen.

Taken advocaat bij Niet Aangeboren Hersenletsel

De advocaat heeft de taak om na te gaan of het medische circuit goed is doorlopen, of de verschillende artsen aan alle zaken voldoende aandacht hebben besteed. Daarbij is het de vraag of al het letsel voldoende is onderkend. Veelal heeft iedere medisch specialist een eigen terrein en blijkt het lastig om verder te kijken dan de neus lang is. Ook daar is een taak voor de advocaat gelegen, om na te gaan in hoeverre ook sprake zou kunnen zijn van veranderd gedrag en niet aangeboren hersenletsel.

Bij een vermoeden van niet aangeboren hersenletsel moet de advocaat het slachtoffer aanraden om onderzoek te laten verrichten. Daarbij is het van belang dat er zorgverleners worden geadviseerd die hiermee ervaring hebben en de problemen kunnen onderkennen.

Lang niet iedere hulpverlener is hiertoe voldoende geëquipeerd (hoewel ze dat vaak zelf wel denken). Dit betekent dat de advocaat een netwerk moet hebben van verschillende gespecialiseerde hulpverleners. Het kost veel tijd om een dergelijk netwerk te ontwikkelen.

Mijn ervaring als letselschade advocaat 

Gewoonlijk maak ik zelf eerst kennis met de zorgverlener voordat ik die in contact breng met mijn cliënt. Vaak ben ik behoorlijk kritisch in die contacten omdat ik wil weten hoe ze reageren en welke ervaring ze hebben in de omgang met NAH patiënten. Ik vraag de cliënt na het gesprek altijd hoe het contact in zijn beleving is verlopen en of ze vertrouwen hebben in de samenwerking met de betreffende zorgverlener. Ook probeer ik bij het eerste gesprek aanwezig te zijn.

Voor het slachtoffer moet een zo optimaal mogelijke situatie worden gecreëerd. Dat betekent dat alle mogelijkheden moeten worden benut om het slachtoffer weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Naast goede (neuro)psychologische begeleiding kan ook met veel andere zorg een situatie worden gecreëerd die zoveel mogelijk zelfstandigheid brengt. Een situatie die de omgeving en het thuisfront zoveel mogelijk ontlast. Dit kan soms jaren duren, maar mij is gebleken dat er soms een ontwikkeling wordt bereikt die eerder niet voor mogelijk werd gehouden.

Zo blijken niet aangeboren hersenletsel slachtoffers redelijk zelfstandig te kunnen functioneren met de juiste zorg. Naast (neuro)psychologische hulp kan er hulp worden ingeschakeld om rust voor het gezin te creëren. Zo bleek een weekend in de maand in een gespecialiseerd NAH hotel zowel voor de moeder van een jong gezin als voor de vader en de kinderen veel rust te brengen.

Ook een kind dat niet aangeboren hersenletsel opliep bleek na jaren uiteindelijk in staat om zelfstandig te kunnen wonen. Dat ging stap voor stap, eerst in een besloten gemeenschap, pas daarna op zelfstandige basis. Met hulp van iemand voor de dagelijks gang van zaken en hulp voor het organiseren van de (dagelijkse) financiën. Op die wijze werd zijn eigenwaarde verhoogd en het gezin ontlast. Voorwaarde is wel dat de zorgverleners de situatie goed begrijpen en oog voor detail hebben.

Vaak zit het in de kleine dingen. Zo had ik eens een cliënte die helemaal in paniek raakte als het gootsteenputje verstopt raakte. Gelukkig was er een zorgverlener die ze altijd en vooral voor dergelijke paniekzaken, kon bellen. Met name de moeder werd op die wijze enorm ontlast.

De advocaat moet zich realiseren dat hij met een niet aangeboren hersenletsel cliënt anders zal moeten omgaan dan met een cliënt die geen hersenletsel heeft. Hij moet meer tijd vrijmaken om zich in het slachtoffer en de betreffende problematiek te verdiepen. Het organiseren van de zorg van een cliënt met niet aangeboren hersenletsel en het er op toezien dat die zorg goed blijft verlopen, vragen meer tijd dan een gemiddelde letselschadezaak. En tijd is iets wat heden ten dagen vaak in het drang dreigt te komen. Eigenlijk is dat merkwaardig als je kijkt naar het resultaat dat is te behalen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Niet Aangeboren Hersenletsel? Utrecht Letselschade Advies is ervaren in het behandelen van zaken omtrent NAH. Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.
Neem gerust contact op


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op