U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Nieuwe Bedrijfsregeling 15 versterkt positie slachtoffer bij letselschade

Voor een slachtoffer is het van belang dat er duidelijkheid bestaat rondom de behandeling van zijn letselschade. Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) hebben het initiatief genomen om de bedrijfsregeling aan te passen om de afhandeling van alle vormen van letselschade te bevorderen en de positie van het slachtoffer waar mogelijk te versterken.

De ‘Bedrijfsregeling informatieverstrekking’ zal per 1 juli de oude Bedrijfsregeling 15 inzake ‘Gedragsregels bij de behandeling van personenschade in het verkeer’ vervangen.

De nieuwe Bedrijfsregeling 15 voorziet in een aantal verplichte (fatsoens-)normen voor verzekeraars over onder andere voorschotten aan het slachtoffer, bevorderen van re-integratie en een actieve schaderegeling.

De nieuwe bedrijfsregeling is bindend voor aansprakelijkheidsverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en geldt voor alle typen letselschade, dus niet alleen verkeersletsel.

Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe Bedrijfsregeling 15 zijn:

  • De verzekeraar bejegent het slachtoffer altijd met respect en aandacht;
  • De verzekeraar informeert het slachtoffer over het schaderegelingsproces, zodat het slachtoffer weet wat hij kan verwachten;
  • De verzekeraar handelt voortvarend en proactief;
  • Als het slachtoffer een belangenbehartiger heeft, vinden de inhoudelijke contacten plaats via de belangenbehartiger.

De regeling bestaat uit zeven punten. Zie Bedrijfsregeling 15 Stichting PIV.

Meer informatie over de Bedrijfsregeling 15?

Utrecht Letselschade Advies houdt bij de behandeling van de zaken rekening met de nieuwe Bedrijfsregeling 15. Waar nodig wijst USA de verzekeraar op de regeling zodat de communicatie tussen de verzekeraar en het slachtoffer op een open en transparante wijze verloopt. Wilt u meer weten? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op