U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

No cure no pay toegestaan voor letselschadezaken vanaf 2014

De Orde van Advocaten heeft op 26 juni 2013 bekendgemaakt dat advocaten op het gebied van letselschade vanaf volgend jaar mogen werken op basis van het no cure no pay-systeem. Het no cure no pay- systeem houdt in dat mensen hun raadsman alleen hoeven te betalen als zij een zaak winnen.

Er mag worden afgesproken dat de advocaat bij het uitblijven van resultaat geen honorarium in rekening brengt bij het slachtoffer. Daartegen over staat dat de advocaat bij succes een hogere beloning mag incasseren. Zijn uurtarief mag hij met maximaal 100% verhogen. Als basis dient de urenspecificatie die de advocaat moet bijhouden.

Op dit moment is het nog verboden om dergelijke afspraken te maken. Vanaf 1 januari 2014 geldt een gedeeltelijke opheffing voor vijf jaar voor letselschade zaken.

Voorwaarden no cure no pay

De advocaat moet de te sluiten overeenkomst eerst aan de Orde van advocaten voorleggen om goedkeuring te krijgen. Dat zal plaatsvinden aan de hand van een door de Orde opgestelde modelovereenkomst.

Verder is de vergoeding bij winst aan een maximum gebonden. Het uiteindelijke honorarium mag maximaal mag maximaal 25% van het behaalde resultaat bedragen.

Bijzondere kosten

Naast het honorarium zijn er andere kosten, zoals de kosten van een deskundige en griffierecht. Ook deze mag de advocaat voor zijn rekening nemen. In die gevallen mag het uurtarief met 150% worden opgehoogd en geldt een maximum van 35% van de toegewezen vordering.

Laagdrempelige rechtsgang

No cure, no pay kan, onder bepaalde voorwaarden, de toegang tot de rechter verbreden voor mensen die eerder hun recht niet konden halen vanwege de hoge advocaatskosten. De Orde van Advocaten wil met het experiment kijken of er meer mensen een advocaat inschakelen, waardoor de gang naar aan advocaat of rechter laagdrempeliger  wordt.

Utrecht Letselschade Advies houdt de politieke ontwikkelingen over het ‘no cure no pay’-stelsel nauwkeurig in de gaten. Indien cliënten niet vermogend genoeg zijn, mag dat geen drempel vormen voor het inschakelen van rechtsbijstand.

Meer informatie over no cure no pay bij letselschade 

Wilt u meer weten over dit besluit of heeft u een andere vraag over letselschade? Neem contact op met een van onze ervaren advocaten.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op