U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Ongeval als uitzendkracht: uitzendbureau of opdrachtgever aansprakelijk?

Het kan voorkomen dat u een slachtoffer bent van een bedrijfsongeval en daardoor letselschade oploopt. Ook als uitzendkracht is uw werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval en geldt de zogeheten werkgeversaansprakelijkheid.

Welke partij moet u na een bedrijfsongeval aansprakelijk stellen: het uitzendbureau of het bedrijf waar u te werk bent gesteld? U leest er meer over in dit blog.

Zorgplicht werkgever

Op een werkgever rust een wettelijke zorgplicht. In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek staat:

de werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Kortgezegd moet een werkgever zorgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer en voor de juiste middelen waarmee een werknemer het werk kan verrichten.

Werkgever uitzendkracht

Een uitzendkracht heeft op het eerste oog twee werkgevers: het uitzendbureau waar de werknemer in dienst is en het bedrijf waar de werknemer naar is uitgezonden of gedetacheerd, het inlenende bedrijf. Wie precies de werkgever is van een uitzendkracht, is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet.

Werkgeversaansprakelijkheid uitzendkracht

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet wordt het inlenende bedrijf gezien als de werkgever van een uitzendkracht. Dit bedrijf is dan ook aansprakelijk voor schade die de werknemer op de werkvloer oploopt, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval.

Dit geldt echter niet voor alle situaties. Als blijkt dat het uitzendbureau nalatig is geweest in het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van haar uitzendkracht, dan is zij aansprakelijk voor de schade.

Doorgaans wordt tussen het uitzendbureau en het inlenende bedrijf een contract afgesloten om de aansprakelijkheid te bepalen. Welke partij aansprakelijk is, is namelijk grotendeels afhankelijk van de werkzaamheden die je als uitzendkracht uitvoert. Daarnaast staat altijd voorop dat de werknemer nooit de dupe mag zijn van de onderlinge overeenstemming tussen het uitzendbureau en de inlener.

Slachtoffer van letselschade? Schakel onze hulp in!

Het claimen van letselschade is een langdurig en emotioneel proces. Een letselschadeadvocaat kan u een hoop werk uit handen nemen en ervoor zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, terwijl u zich kunt richten op uw herstel.

Een letselschadeadvocaat is vaak gratis voor slachtoffers, omdat de kosten verhaald kunnen worden op de verzekeraar van de wederpartij nadat deze aansprakelijkheid heeft erkend. Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op