U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Oogletsel door vuurwerk: hoe kunt u de schade verhalen?

Jaarlijks lopen veel mensen oogletsel op door vuurwerk. Hebt u oogletsel opgelopen door vuurwerk en is dit de schuld van een ander? Dan kunt u de schade verhalen en een schadevergoeding claimen. Wij vertellen u hoe dit in zijn werk gaat en hoe wij u helpen.

De schade verhalen bij oogletsel door vuurwerk

Zoals gezegd lopen jaarlijks tientallen mensen oogletsel op door het afsteken van vuurwerk. Is het letsel niet uw eigen schuld? Dan zijn er in feite twee scenario’s mogelijk:

  • U hebt het letsel opgelopen als omstander. De afsteker heeft het vuurwerk niet veilig afgestoken en gebruikte mogelijk zelfs illegaal vuurwerk.
  • U hebt het vuurwerk zelf afgestoken. U hebt gedaan wat u kon om dit veilig te doen, maar het vuurwerk bleek niet veilig te zijn en is bijvoorbeeld al ontploft vóór ontsteking.

In beide gevallen is het belangrijk dat u bewijsmateriaal verzamelt. Vraag bijvoorbeeld om verklaringen van getuigen die zagen dat het vuurwerk niet op de juiste wijze werd afgestoken. Vraag ook de huisarts zo snel mogelijk om een medische verklaring.

Is er iets mis met het vuurwerk, dan kunt u de fabrikant aansprakelijk stellen voor het letsel. Verzamel het afval en het vuurwerk dat nog niet is ontstoken als bewijsmateriaal. Maak ook foto’s van de letselschade. In beide gevallen is het belangrijk dat er een duidelijk verband bestaat tussen het vuurwerk en het opgelopen oogletsel.

Rechtsbijstand bij oogletsel door vuurwerk

U kunt zelf een schadeclaim indienen bij de tegenpartij of diens verzekeraar. De meeste mensen kiezen echter voor de hulp en bijstand van een letselschadeadvocaat. Wij brengen de schade zo volledig mogelijk in kaart. Er zijn vaak meer schadeposten dan waar men aan denkt, waardoor u veel geld kunt mislopen als u zelf aan de slag gaat. Extra schadeposten zijn bijvoorbeeld:

  • Pijnstilling en andere medicatie;
  • Medische hulpmiddelen;
  • Reiskosten van en naar het ziekenhuis of de huisarts;
  • Tijdelijke kinderopvang;
  • Een hondenuitlaatservice;
  • Kosten voor het missen van examens of al betaalde cursussen en lidmaatschappen;
  • Studievertraging.

Daarnaast helpen wij u het causale verband tussen het vuurwerk en het letsel zo duidelijk mogelijk aan te tonen aan de hand van het bewijsmateriaal: de foto’s en verklaringen van de huisarts en omstanders. Vervolgens zullen we de schade verhalen op de tegenpartij; we stellen de tegenpartij aansprakelijk.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, kunt u rekenen op een zo hoog mogelijke schadevergoeding. Alle kosten die u door het oogletsel maakt, worden gecompenseerd. Bij aansprakelijkheid worden bovendien de kosten voor rechtsbijstand verhaald op de tegenpartij. U maakt dus zelf geen kosten voor de juridische hulp van de advocaat.

Meer informatie over oogletsel door vuurwerk

Wilt u meer weten over het verhalen van de schade bij oogletsel door vuurwerk? Wij vertellen u graag meer tijdens een vrijblijvend gesprek. Ook met andere juridische vragen kunt u bij ons terecht. Wij horen graag van u: neem gerust contact met ons op.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op