U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Opzetclausule & letselschade door een verstandelijk gehandicapte

Een praktijkcase:

Een 35-jarige verstandelijk gehandicapte man neemt deel aan een reis naar Frankrijk. De reis is speciaal georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hij heeft een autistische stoornis en staat onder curatele. Bij de intekening op de reis is aangegeven dat de man er slecht tegen kan om tegengesproken te worden en dat hij dan heel onverwacht kan reageren. Er staat echter niets vermeld over agressief gedrag.

Het gezelschap staat in een attractiepark te wachten voor een film. Het wordt de man teveel. Hij begint te schelden tegen een begeleider. Als een andere begeleider hem aanspreekt op zijn taalgebruik valt de man deze tweede begeleider boos aan. De begeleider loopt hierdoor letselschade op.

De begeleider spreekt de curator en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de man aan. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelt op 5 maart 2014 dat de autistische man aansprakelijk is en dat de verzekeraar zich niet op de opzetclausule kan beroepen omdat de verzekeraar onvoldoende heeft aangevoerd om aan te kunnen nemen dat de autist opzettelijk heeft gehandeld.

Letselschade door een verstandelijk gehandicapte: de opzetclausule

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen bevatten een standaard opzetclausule, ontworpen door het Verbond van Verzekeraars. Deze clausule bepaalt dat opzettelijk veroorzaakte schade niet gedekt is.

Huidige vorm opzetclausule

Vroeger ging het om ‘opzet op de schade’: degene die het letsel toebracht moet dat concrete letsel voor ogen hebben gehad om te spreken van opzet. De dader kon zich verweren door, bijvoorbeeld bij een vuistslag, te zeggen dat hij niet beoogde om letsel toe te brengen. De verzekeraar moest dan dekking verlenen.

De huidige vorm van de opzetclausule houdt in dat opzet op de gedraging zelf aangetoond moet worden. Dit betekent dat niet bewezen hoeft te worden dat het letsel opzettelijk is toegebracht. Het voldoende is om aan te tonen dat het handelen zelf opzettelijk heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de opzetclausule? Of heeft u andere vragen die u aan een letselschade advocaat wilt stellen? Neem gerust contact op.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op