U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Persoonlijke schadevergoeding in strafrechtelijke procedures

Indien een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd, is het voor het slachtoffer mogelijk om zich met  een ‘civielrechtelijke procedure tot schadevergoeding’ als benadeelde partij in het strafproces te voegen.

Er is geen maximum bedrag dat slachtoffers kunnen vorderen. Als slachtoffer bent u ook niet verplicht om op de zitting aanwezig te zijn, de vordering kan schriftelijk worden ingediend.

Niet alleen de benadeelde, maar ook nabestaanden kunnen zich voegen in het strafproces.

Van belang is verder dat de rechter een schadevergoedingsmaatregel aan de veroordeelde dader op kan leggen. Dit betekent dat het Centraal Justitieel Incassobureau de schadevergoeding bij de dader incasseert en het slachtoffer zijn schade direct via de overheid vergoed krijgt.

Wanneer bent u slachtoffer?

Een slachtoffer is degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden.  Hij kan zich als benadeelde voegen in het strafproces.

Van rechtstreekse schade is sprake als iemand is getroffen in een belang dat door de overtreden strafbepaling wordt beschermd.

Om zich te voegen moet de benadeelde een Schadeopgaveformulier Misdrijven indienen.

Welke rechten hebben slachtoffers?

Slachtoffers hebben recht op een correcte behandeling, recht op informatie, recht op het kennisnemen van de processtukken, het recht om stukken aan het dossier toe te voegen, het recht op juridische bijstand, het recht op vertegenwoordiging en het hebben van een tolk.

Meer informatie over schadevergoeding in strafrechtelijke procedures

Wilt u meer weten over een persoonlijke schadevergoeding in strafrechtelijke procedures? Neem gerust contact op met een van onze ervaren schade advocaten.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op