U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is het verschil tussen pre-existentie en predispositie?

Stel: twee jaar geleden heeft u een whiplash opgelopen door een verkeersongeval. Onlangs bent u opnieuw bij een verkeersongeval betrokken geraakt. Bij het tweede ongeval zijn de klachten van uw whiplash verergerd. Hoe gaat de verzekeraar hiermee om bij de schadeafwikkeling?

De definities van pre-existentie en predispositie

In de juridische wereld worden de volgende definities gehanteerd.

Wat is pre-existentie

Pre-existente klachten zijn klachten die vóór het ongeval al aanwezig waren en vergelijkbaar zijn met de klachten na het ongeval. U had bijvoorbeeld voor het ongeval al nekklachten en heeft na het ongeval (nog steeds) nekklachten.

De schade die voortvloeit uit de pre-existente klachten hoeft de aansprakelijke verzekeraar niet te vergoeden. Als u bijvoorbeeld door de al bestaande nekklachten arbeidsongeschikt was, dan kunt u na het ongeval niet het inkomensverlies op de aansprakelijk partij verhalen. Misschien kunt u wel aantonen dat u herstellende was en dat het er naar uit zag dat u zonder het ongeval binnenkort weer kon gaan werken.

Wat is predispositie

De juridische definitie van predispositie is het bestaan van een bepaalde kwetsbaarheid, waardoor het slachtoffer na een ongeval eerder klachten oploopt dan iemand die niet kwetsbaar is.

U was bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar door bepaalde (jeugd)trauma’s, maar had tijdens het ongeval uw leven op de rit. Door het ongeval raakt u in een depressie en kunt u niet meer werken. Zonder de psychische kwetsbaarheid had u misschien minder heftig op het ongeval gereageerd en geen depressie gekregen. Dat neemt niet weg dat de verzekeraar de ‘extra’ schade door de depressie moet vergoeden, ook al is deze indirect ongevalsgevolg. Zonder het ongeval was u immers niet uitgevallen op uw werk, althans niet op dat moment. De verzekeraar moet u dus nemen zoals u bent.

Wanneer van toepassing

Om onder de claim uit te kunnen komen zal een verzekeraar altijd onderzoeken of de schade een gevolg is van het ongeval en niet van eerder bestaande (pre-existente) klachten. Zij maakt een vergelijking tussen uw huidige situatie en de situatie zoals die zonder het ongeval was geweest door onder andere uw medische dossier te beoordelen. Het is aan u om te bewijzen dat de al bestaande klachten niet tot beperkingen/ arbeidsongeschiktheid leidden of dat deze al (bijna) waren hersteld. 

Factoren van invloed op de schade

Naast predispositie en pre-existentie kan er ook sprake zijn van andere factoren, bijvoorbeeld een schadedoorbrekend evenement of mengschade. Hieronder twee voorbeelden:

Schadedoorbrekend evenement

Een slachtoffer is in 2018 door een bedrijfsongeval deels arbeidsongeschikt geraakt. De werkgever is daarvoor aansprakelijk en vergoedt de schade van het slachtoffer. Het slachtoffer krijgt in 2020, anderhalf jaar na het ongeval, een ernstige ziekte. Op dat moment is de letselschadezaak nog niet afgerond. De verzekeraar stelt dat het slachtoffer ook zonder het ongeval arbeidsongeschikt was geworden en niet langer aansprakelijk is voor het inkomensverlies. De ziekte heeft de schadevergoedingsplicht doorbroken. In zo’n geval bestaat de kans dat de verzekeraar gelijk krijgt van de Hoge Raad.

Mengschade

Een voorbeeld waarbij dit minder duidelijk is vast te stellen, is wanneer een slachtoffer twee ongevallen meemaakt en het letsel van beide ongevallen overeenkomt. Bijvoorbeeld: een werknemer raakt arbeidsongeschikt na een bedrijfsongeval. Anderhalf jaar later raakt hij betrokken bij een verkeersongeval, waardoor de klachten van het eerste ongeval verergeren. Er is nu geen duidelijk onderscheid te maken tussen de gevolgen van beide ongevallen. Er is sprake van mengschade. Om het slachtoffer niet op te zadelen met ingewikkelde discussies, wordt de totale schade meestal door de eerste verzekeraar afgewikkeld. De verzekeraars vechten dan onderling uit wat hun aandeel is in de schadevergoeding.

Wat is het gevolg van pre-existentie of predispositie?

De verzekeraar kan stellen dat er vanwege pre-existentie of predispositie een lagere schadevergoeding hoeft te worden betaald. Omdat van sommige klachten de oorzaak lastig is vast te stellen kan er veel discussie ontstaan en is het altijd verstandig om advies in te winnen van een letselschade advocaat.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de juiste aanpak bij het verhaal van uw schade. Wij hebben ruime ervaring bij de behandeling van letselschade na een verkeersongeval. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op