U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schadebeperkingsplicht na ongeval

Als iemand betrokken raakt bij een ongeval en daardoor schade oploopt, wordt in de meeste gevallen de schade vergoed door de wederpartij.

Degene die de schade lijdt moet daarbij, binnen redelijke grenzen, wel zijn schade zo veel mogelijk beperken. Anders kan het gebeuren dat de gemaakte kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Schadebeperkingsplicht voorbeeld 1: autoschade

Een geval waarbij sprake kan zijn van een plicht om de schade te beperken bestaat bijvoorbeeld wanneer iemand betrokken is geraakt bij een auto-ongeval en de auto daardoor beschadigd is.

Als in deze situatie tijdelijk een auto gehuurd moet worden, kan de benadeelde niet ineens een luxe auto huren terwijl voor die tijd in een goedkope klasse auto werd gereden en toch verwachten dat de kosten vergoed worden door de wederpartij.

Schadebeperkingsplicht voorbeeld 2: meewerken aan behandeltraject

Een ander voorbeeld is het geval dat een arts een bepaald behandeltraject voorschrijft om het herstel zo snel mogelijk te laten verlopen, en degene die het letsel heeft opgelopen onterecht niet aan de behandeling meewerkt.

Als dit ervoor zorgt dat het herstel langer duurt, dan kan het zijn dat de wederpartij niet langer alle kosten die met het herstel en het letsel gemoeid zijn hoeft te vergoeden.

Schadebeperkingsplicht voorbeeld 3: verlies van baan

Een laatste voorbeeld biedt de situatie dat iemand als gevolg van een ongeval zijn baan verliest.

Diegene zal dan actief op zoek moeten gaan naar ander, passend werk (naar werkvermogen). Doet de benadeelde dat niet dan kan ook in dat geval de schadevergoeding lager uitvallen.

Meer informatie?

Indien u het slachtoffer bent geworden van een ongeval en vragen heeft over uw geleden schade, dan kunt u contact met ons opnemen. Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen. Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op